Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

„Dan raznolikosti: EU i Savet Evrope ponavljaju da je kvalitetno i inkluzivno obrazovanje osnovno pravo svakog deteta i tokom trenutne pandemije COVID-19“

Pristina, 26/04/2021 - 09:36, UNIQUE ID: 210426_11
Press releases

Kancelarija Evropske unije na Kosovu i Kancelarija Saveta Evrope u Prištini žele da obeleže Dan raznolikosti, 26. april, ukazujući na pouke stečene tokom pandemije COVID-19 sa posebnim fokusom na njen uticaj na najugroženiju decu.

„Pandemija je uticala na sve aspekte naših života, a obrazovanje nije izuzetak.  Pa ipak, posledice su još teže za ugrožene grupe. Sada je trenutak da pojačamo svoje napore da bismo obezbedili odgovarajuću podršku svakom detetu za jednak pristup obrazovanju. To je njihovo osnovno pravo“, naglasio je Tomaš Sunjok, šef Kancelarije EU na Kosovu/specijalni predstavnik EU na Kosovu.

„Pandemija COVID-19 je pokazala da i u najgorim trenucima krize koja utiče na svakoga širom sveta, najugroženiji su nesrazmerno pogođeni. Pod tim okolnostima, već više od godinu dana, povećavaju se izazovi sa kojima se suočavaju ugrožene devojčice i dečaci. Moramo da obezbedimo da su im ponuđeni odgovarajuća podrška i sredstva da pristupe obrazovanju zajedno sa svojim vršnjacima“, podvukao je Frenk Pauer, šef Kancelarije Saveta Evrope u Prištini.

Zajednički projekat EU i SE INCLUDE podržava Ministarstvo obrazovanja nauke, tehnologije i inovacija oko unapređenja pristupa kvalitetnom obrazovanju za svu decu sa posebnim fokusom na povećanje učešća dece sa posebnim potrebama i dece iz grupa u nepovoljnijem položaju kao što su dečaci i devojčice iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Projekat je započet januara 2020. godine, finansiraju ga Evropska unija i Savet Evrope, a realizuje ga Savet Evrope. Projekat će trajati četiri godine.

Za više informacija:

Languages:
Urednički odeljci: