Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Šunjog potpisao projekte vredne 11,8 miliona evra koji pružaju socijalnu zaštitu za ranjive grupe

15/01/2021 - 14:00
News stories

Šef Kancelarije EU na Kosovu/specijalni predstavnik EU Tomaš Šunjog (Tomáš Szunyog) potpisao je danas tri projekta vredna 11,8 miliona evra, putem kojih se pruža podrška za socijalno ugrožene grupe na Kosovu u vreme pandemije koronavirusa.

 

Ovi projekti će obezbediti hitnu podršku, socijalnu zaštitu i brzi socijalno-ekonomski oporavak za najranjivije grupe, naročito decu i žene. Oni su deo programa koji cilja na populaciju od 200.000 građana. Sastoji se od šeme hitne podrške radi bavljenja rešavanjem osnovnih potreba 8.000 porodica koje žive u siromaštvu, što uključuje i one koji pripadaju manjinskim grupama ili pak nisu zvanično ni registrovani. Cilja se na poboljšanje održivosti socijalnih politika koje se bave rešavanjem nejednakosti i omogućavanjem i negovanjem socijalne kohezije na srednji i duži rok.  

Ambasador Šunjog podsetio je da je pandemija stvorila osećaj izolovanosti među ljudima i destabilizovala društveni život, prouzrokujući mentalne i psihičke nedaće kao nikada pre.

„Zato je EU na Kosovu zadovoljna što pokreće ovaj program koji će doprineti negovanju solidarnosti i socijalne kohezije u našim zajednicama koje su tako duboko potresene dramatičnim efektom pandemije i njenim uticajem na živote ljudi.“

Ambasador Šunjog je takođe naglasio da „sada, kada su vakcine postepeno sve više dostupne, EU mobiliše sve svoje resurse kako bi se partnerima sa zapadnog Balkana obezbedio pristup do vakcina za COVID-19.“

Projektet do të zbatohen nga Programi për Zhvillimit i OKB-së (UNDP), Save the Children, dhe Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).

Ove projekte će implementirati Program UN za razvoj (UNDP), kao i „Save the Children“ i Internacionalna organizacija za migracije (IOM). Zajedno sa Marijom Suoko (Maria Suokko), stalnom predstavnicom UNDP na Kosovu, Ahmetom Kriezijuom (Kryeziu), državnim direktorom organizacije „Save the Children“ („Sačuvajmo decu“) na Kosovu i Anom Rostockom (Anna Rostocka), šeficom misije IOM na Kosovu, ambasador Šunjog potpisao je ugovore u prisustvu Mentora Morine, direktora Odeljenja za socijalne politike i porodicu iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja.

Ovaj program će biti implementiran u koordinaciji sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja i opštinskim centrima za socijalni rad kao glavnim institucijama koje su odgovorne za socijalne politike i obezbeđivanje i pružanje usluga i šema pomoći. Takođe će pomoći i podržati neprofitne organizacije koje se bave pomaganjem i zaštitom ugrožene dece, žena i porodica, uključujući ovde i one iz manjinskih zajednica i/ili one koji nisu zvanično ni registrovani u sistemu socijalne brige i zaštite.

Languages:
Urednički odeljci: