Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EU daje 24 miliona evra za podršku za Kosovo

PRIŠTINA, 23/12/2020 - 11:45, UNIQUE ID: 201223_3
Press releases

Iznos od 24,05 miliona evra fondova budžetske pomoći koje obezbeđuje Evropska komisija isplaćen je kosovskom Trezoru u decembru 2020. Ovo fondovi su deo sveukupne pomoći EU za ublažavanje uticaja virusa COVID-19, za podršku modernizaciji kosovske javne uprave i za jačanje upravljanja javnim finansijama. 

 EU će nastaviti da podržava Kosovo preko potrebnim fondovima za ublažavanje socijalno – ekonomskog uticaja krize COVID-19 na kosovsku populaciju i biznise.

 Komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji (Olivér Várhelyi) rekao je: „I Kosovo i EU s nalaze u sred pandemije. Kroz ove isplate za budžetsku podršku mi pomažemo Kosovu da preduzme neophodne akcije za borbu protiv pandemije, pomažemo stabilizaciju javnih finansija, pomažemo male biznise i ranjive ljude da mogu da se nose sa finansijskim teškoćama sa kojima su suočeni u ovoj teškoj situaciji. Mi stojimo uz narod Kosova.”  

 Budžetska podrška je oblik podrške EU, gde EU nagrađuje napredak koji vlade čine u implementaciji svojih strategija i u ostvarivanju ciljeva koje su sebi postavile. Ranije isplate EU koje su se odnosile na reforme javne uprave i upravljanja javnim finansijama iznosile su 11,5 miliona € i 9,97 miliona evra i bile su isplaćene u decembru 2019. odnosno julu 2020. godine.

 Vlada je nastavila da se bavi ostvarivanjem svoje agende za reformu javnog finansijskog upravljanja i javne administracije, ali treba da ponovo potvrdi svoju posvećenost sveukupnim ciljevima i principima reformske agende, da obezbedi da se ritam implementacije pojača u budućnosti i da obezbedi da predviđene ekonomske mere i investicije ne podrivaju makro-ekonomsku stabilnost Kosova.

Languages:
Urednički odeljci: