Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Izjava Saveta za sprovodjenje i nadgledanje (SSN)

Priština, 12/11/2020 - 08:54, UNIQUE ID: 201112_1
Joint Statements

Sastanak Saveta za sprovodjenje i nadgledanje (SSN) odrzan je 9. novembra u Prištini.

SSN je usvojio aranžman o rehabilitaciji puteva u opstini Dečani u saglasnosti sa  relvantnim zakonom Kosova br. 03/L-039 o specijalnim zaštićenim zonama (SZZ) od 15-og juna 2008. godine. Ovaj aranžman uključuje sinhroni razvoj medjunarodnog obilaznog puta izvan granica SZZ i lokalnog puta unutar SZZ. Sam aranžman ima za cilj podsticanje odnosa medju zajednicama kroz zaštitu verskog kulturnog nasledja i jačanje ekonomskog razvoja opstine Dečane kao i samog regiona.

Ovaj aranžman su omogućili italijanski Ambasador na Kosovu Nicola Orlando uz podrsku i ekspertizu komandanta KFOR-a general-majora Risija.

Članovi SSN-a ce pratiti primenu aranžmana uz podrsku KFOR-a koji ce delovati u okviru svog mandata.​

Languages:
Urednički odeljci: