European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

JAZYKOVÁ POLITIKA ESVČ

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Európska služba pre vonkajšiu činnosť komunikuje o európskych vonkajších politikách a opatreniach s občanmi EÚ a publikom na celom svete.

Naším cieľom je čo najviac sprístupniť náš obsah používateľom. Musíme však dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi úctou k hovorcom mnohých jazykov EÚ a miestnych jazykov mimo EÚ, a zároveň praktickými stránkami, ako je rýchlosť, efektívnosť a náklady na preklad, ktoré financujú daňoví poplatníci EÚ.

Niektoré druhy obsahu, napríklad právne predpisy EÚ, závery Rady alebo vyhlásenia EÚ, sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ. Iný obsah môže byť dostupný len v jednom jazyku alebo v kombinácii jazykov podľa cieľovej skupiny (cieľových skupín) obsahu a podľa toho, ako bude zásah publika čo najúčinnejší a najefektívnejší.

Jazyková politika webového sídla ESVČ je založená na týchto 3 kritériách:

 1. obsah uverejnený vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ, napr. vyhlásenia v mene EÚ, závery Rady, stránky „O nás“
 2. obsah uverejnený len v angličtine a vo francúzštine, napr. vyhlásenia vysokého predstaviteľa/podpredsedu a hovorcov
 3. obsah uverejnený v anglickom a akomkoľvek inom príslušnom jazyku, napr. tlačové správy, tlačové vyhlásenia, prejavy a poznámky, blogy vysokého predstaviteľa/podpredsedu, vybraté webové prvky
 • Webové stránky delegácií ESVČ v tretích krajinách, vojenských a civilných misií a operácií a volebných pozorovateľských misií, ktoré sú umiestnené na webovom sídle ESVČ, poskytujú informácie v angličtine a v miestnych jazykoch príslušných krajín. Miestne tlačové vyhlásenia sú zvyčajne v jednom z úradných jazykov EÚ a v miestnom jazyku.
 • ESVČ prevádzkuje webové sídlo aj v ruskom jazyku.
 • Jazyk, v ktorom používatelia prezerajú webovú stránku, sa uvádza v hornej časti každej webovej stránky. Kliknutím na ikonu sa používateľom umožní prejsť na iný jazyk. Zobrazia sa jazyky, v ktorých je webová stránka dostupná.
 • Na toto webové sídlo sa neustále pridáva a aktualizuje obsah. To znamená, že ak preklad nie je k dispozícii, možno sa na ňom jednoducho pracuje. Preklady uverejňujeme hneď, ako ich máme k dispozícii.
 • Na webovom sídle ESVČ sa postupne zavedie tento model:
  1. Zrozumiteľné dlhodobé informácie pre širokú verejnosť sa budú postupne poskytovať vo všetkých úradných jazykoch EÚ a prípadne v ďalších jazykoch podľa publika.
  2. Pri informatívnom texte, pokiaľ je používateľ o danom procese riadne informovaný, sa bude konzultovať strojový preklad v úradných jazykoch EÚ.
  3. Informácie s krátkou životnosťou alebo veľmi špecializované informácie sa zvyčajne objavia v niekoľkých jazykoch – alebo dokonca len v jednom – v závislosti od publika.
 • Účty ústredia ESVČ na sociálnych médiách používajú predovšetkým angličtinu. Pokiaľ je to možné, prostredníctvom zastúpení EÚ, delegácií alebo iných partnerov šírime náš obsah v rôznych jazykoch a pre rôzne publikum.
 • Delegácie ESVČ komunikujú cez sociálne médiá v príslušných miestnych jazykoch.
 • Žiadosti o informácie, ktoré spravuje kontaktné centrum Europe Direct, možno predložiť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. ESVČ v rovnakom jazyku odpovie.
 • Aj žiadosti o prístup k dokumentom možno podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. V záujme efektívnosti a rýchlej odpovede má ESVČ vo zvyku spýtať sa žiadateľa, či je pre ňho prijateľná odpoveď v anglickom alebo francúzskom jazyku. Ak odpovie záporne, odpoveď sa mu poskytne v jazyku žiadateľa.

Verejné konzultácie vo forme online dotazníkov otvorených pre občanov EÚ majú za cieľ umožniť im zúčastniť sa na procese tvorby politík EÚ a sú vždy k dispozícii aspoň v angličtine, francúzštine a nemčine a často vo väčšine jazykov EÚ. Odpovede možno predkladať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Konzultácie zainteresovaných strán ESVČ zamerané na vonkajšie publikum sú dostupné v príslušných jazykoch.

Editorial Sections:

Author