European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

EĀDD VALODU POLITIKA

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) informē ES pilsoņus un auditoriju visā pasaulē par Eiropas ārpolitiku un darbībām.

Mūsu mērķis ir padarīt savu informāciju pēc iespējas pieejamāku lietotājiem. Tomēr mums ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp cieņu pret daudzajām ES valodām un vietējām valodām, kas nav ES valodas, un praktiskiem apsvērumiem, piemēram, savlaicīgumu, efektivitāti un ES nodokļu maksātāju finansētās tulkošanas izmaksām.

Dažu veidu informācija, piemēram, ES tiesību akti, Padomes secinājumi vai ES paziņojumi, ir pieejami visās ES valodās. Cits saturs, iespējams, ir pieejams tikai vienā vai vairākās valodās atkarībā no konkrētās mērķauditorijas un mūsu novērtējuma par to, kā visefektīvāk un lietderīgāk sasniegt lielāko auditoriju.

EĀDD tīmekļa vietnes valodu politikas pamatā ir šādi trīs kritēriji:

 1. saturs, kas publicēts visās 24 oficiālajās ES valodās, piem., paziņojumi ES vārdā, Padomes secinājumi, sadaļa “Par mums”;
 2. saturs, kas publicēts tikai angļu un franču valodā, piem., Augstā pārstāvja/priekšsēdētājas vietnieka (AP/PV) un runaspersonu paziņojumi;
 3. saturs, kas publicēts angļu valodā un jebkurā citā attiecīgā valodā, piem., ziņas, paziņojumi presei, runas un piezīmes, AP/PV bloga ieraksti, atlasīti tīmekļa raksti.
 • EĀDD tīmekļa vietnē ievietotās EĀDD delegāciju trešās valstīs, militāro un civilo misiju un operāciju un vēlēšanu novērošanas misiju tīmekļa vietnes sniedz informāciju angļu valodā un attiecīgo valstu vietējā(-ās) valodā(-ās). Vietējie paziņojumi presei parasti ir vienā ES oficiālajā valodā un vietējā valodā.
 • EĀDD uztur arī tīmekļa vietni krievu valodā.
 • Katras tīmekļa vietnes augšpusē ir norādīta valoda, kurā lietotāji aplūko tīmekļa vietni. Noklikšķinot uz ikonas, lietotāji var pāriet uz citu valodu. Ir norādīta valoda, kurā tīmekļa vietne ir pieejama.
 • Šajā tīmekļa vietnē pastāvīgi tiek pievienots un atjaunināts saturs. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja tulkojums nav pieejams, materiāls, iespējams, vēl ir tulkošanas procesā. Tulkojumi tiek publicēti, tiklīdz tie ir pieejami.
 • EĀDD tīmekļa vietnē pakāpeniski tiks ieviesta šāda pieeja.
  1. Plašai sabiedrībai paredzēta vienkārša informācija, kas ir aktuāla ilgu laiku, pakāpeniski tiks piedāvāta visās ES oficiālajās valodās un citās atbilstošās valodās atkarībā no auditorijas.
  2. Attiecībā uz informatīviem tekstiem tiks apsvērta iespēja izmantot mašīntulkošanu ES oficiālajās valodās ar nosacījumu, ka lietotājs tiek pienācīgi informēts par šo procesu.
  3. Īslaicīgi aktuāla vai ļoti specializēta informācija parasti parādīsies vairākās vai pat tikai vienā valodā atkarībā no auditorijas.
 • EĀDD galvenās mītnes sociālo plašsaziņas līdzekļu konti darbojas galvenokārt angļu valodā. Mēs iespēju robežās dažādojam saturu pa valodām un atkarībā no auditorijas, lai to varētu izplatīt ES pārstāvniecības, delegācijas vai citi partneri.
 • EĀDD delegācijas publicē saturu sociālajos plašsaziņas līdzekļos attiecīgajās vietējās valodās.
 • Informācijas pieprasījumus kontaktu centram Europe Direct var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā. EĀDD atbilde tiek sniegta tajā pašā valodā.
 • Arī pieprasījumus par piekļuvi dokumentiem var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā. Efektivitātes un atbildes sniegšanas ātruma labad EĀDD politika ir jautāt pieprasītājam, vai atbilde angļu vai franču valodā ir pieņemama. Ja tā nav, atbildi sniedz pieprasītāja valodā. 

Sabiedriskās apspriešanas ar tiešsaistes anketu palīdzību, kas tiek piedāvātas ES pilsoņiem, lai viņi varētu piedalīties ES politikas veidošanas procesā, vienmēr ir pieejamas vismaz angļu, franču un vācu valodā un bieži vien lielākajā daļā ES valodu. Atbildes var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā. EĀDD apspriešanās ar ieinteresētajām personām, kas paredzētas ārējām auditorijām, ir pieejamas attiecīgajās valodās.

Editorial Sections:

Author