European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

EEAS' SPROGPOLITIK

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Tjenesten for EU's optræden udadtil informerer borgerne i EU og andre interesserede rundt om i verden om europæiske eksterne politikker og foranstaltninger.

Vores mål er at gøre indholdet så tilgængeligt som muligt for brugerne. Vi er dog nødt til at sikre en fornuftig balance mellem på den ene side at tilgodese de mange EU-sprog og lokale ikke-EU-sprog og på den anden side praktiske hensyn vedrørende eksempelvis rettidighed, nytte og oversættelsesomkostninger, som finansieres af EU's skatteborgere.

Noget indhold såsom EU-lovgivning, Rådskonklusioner eller EU-erklæringer findes på alle EU-sprog. Andet indhold er måske kun tilgængeligt på et enkelt eller et par sprog, afhængigt af målgruppen og vurderingen af, hvordan vi bedst når ud til det største publikum.

Sprogpolitikken for EEAS' websted bygger på tre kriterier:

 1. indhold, der offentliggøres på alle 24 officielle EU-sprog, f.eks. erklæringer på vegne af EU, Rådets konklusioner, afsnittet "Om os"
 2. indhold, der udelukkende offentliggøres på engelsk og fransk, f.eks. erklæringer fra den højtstående repræsentant/næstformanden eller fra talspersoner
 3. indhold, der offentliggøres på engelsk og eventuelle andre relevante sprog, f.eks. pressemeddelelser, presseerklæringer, taler og bemærkninger, blogindlæg fra den højtstående repræsentant/næstformanden, udvalgt webindhold.
 • Websiderne for EEAS-delegationer i tredjelande, militære og civile missioner og operationer og valgobservationsmissioner, der hostes på EEAS' websted, indeholder oplysninger på engelsk og det/de lokale sprog i de pågældende lande. Presseerklæringer vedrørende lokale forhold offentliggøres normalt på et officielt EU-sprog og det lokale sprog.
   
 • EEAS driver også et websted på russisk.
   
 • Øverst på hver webside angives det sprog, siden vises på. Brugeren kan vælge et andet sprog ved at klikke på ikonet. Det angives, hvilke sprog man kan vælge.
 • Der tilføjes løbende nyt indhold til webstedet, ligesom gammelt indhold opdateres. Hvis en given oversættelse ikke er tilgængelig, kan det altså være fordi den stadig er i gang med at blive oversat. Vi offentliggør oversættelserne, efterhånden som de bliver tilgængelige.
   
 • Følgende tilgang vil gradvist blive fulgt mht. EEAS' websted:
 1. Simple oplysninger til offentligheden, der ikke kræver løbende opdatering, vil gradvist blive gjort tilgængelige på alle EU's officielle sprog, foruden eventuelle andre relevante sprog afhængigt af målgruppen.
 2. Der kan gøres brug af maskinoversættelse af EU's officielle sprog i forbindelse med informative tekster, forudsat at brugerne underrettes herom.
 3. Kortsigtede eller meget specialiserede oplysninger vil normalt kun være tilgængelige på få — eller et enkelt — sprog afhængigt af målgruppen.
 • Indlæg på EEAS HQ's konti på de sociale medier forfattes primært på engelsk. Når det kan lade sig gøre, diversificerer vi afhængigt af målgruppen det sproglige indhold til udbredelse gennem EU's repræsentationer, delegationer og andre partnere.
   
 • EEAS-delegationerne benytter de sociale medier til at nå ud til befolkningen på de pågældende lokalsprog.
 • Anmodninger om oplysninger, som behandles af Europe Direct-kontaktcentret, kan indgives på alle EU's officielle sprog. EEAS' svar affattes på det pågældende sprog.
   
 • Anmodninger om aktindsigt kan også indgives på alle officielle EU-sprog. Af hensyn til effektiviteten og for at sikre et hurtigt svar spørger EEAS den anmodende part, om det vil være acceptabelt med et svar på engelsk eller fransk. Hvis det ikke er tilfældet, besvares anmodningen på det pågældende sprog. 

Offentlige høringer i form af onlinespørgeskemaer, der er åbne for EU-borgerne, så de kan deltage i EU's politiske beslutningsproces, er altid som minimum tilgængelige på engelsk, fransk og tysk og ofte på de fleste EU-sprog. Besvarelserne kan indgives på alle officielle EU-sprog. EEAS-interessenthøringer, som henvender sig til et eksternt publikum, er tilgængelige på de pågældende sprog.

Editorial Sections:

Author