Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Izjava šefice Kancelarije EU/specijalne predstavnice EU na Kosovu, šefova misija iz EU, ambasadora Norveške, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva, šefa Evropske banke za obnovu i razvoj za Kosovo i državnog menadžera Svetske banke

Priština, 20/05/2020 - 09:06, UNIQUE ID: 200520_5
Joint Statements

Šefica Kancelarije EU/specijalna predstavnica EU na Kosovu, šefovi misija iz EU, ambasadori Norveške, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva, šef Evropske banke za obnovu i razvoj za Kosovo, kao i državni menadžer Svetske banke, stoje uz narod Kosova u ovim vremenima izazova i odlučni su da nastave sa podrškom za Kosovo da prevaziđe ovu krizu. Mi cenimo za sada delotvorno upravljanje krizom zbog Covid-19 od strane tehničke vlade i naroda Kosova. Sada je od najveće važnosti da svi poštuju vladine uredbe za prevenciju širenja virusa.

Dalje, mi verujemo da, u vreme velike neizvesnosti, svi akteri treba da ostave po strani razlike i da zajedno rade za dobrobit naroda. Pozdravljamo sve prilike i mogućnosti za zajedničku diskusiju u odgovarajućim institucijama po pitanju mera koje su neophodne da bi se odgovorilo na izazov koji predstavlja Covid-19, što uključuje i ratifikaciju finansijskih aranžmana dogovorenih sa EU, zemljama članicama, drugim međunarodnim finansijskim institucijama, kao i nacionalnih mera za rešavanje zdravstvene i ekonomske krize.

Takođe, pozivamo sve strane da kao prioritet stave zdravlje građana i pozdravljamo sve prilike i mogućnosti za međunarodnu i regionalnu saradnju koja za cilj ima spašavanje života i zaštitu stanovništva od pandemije. Slobodan regionalni protok medicinskih zaliha i osoblja je ključan za uspeh ovog poduhvata. 

Languages:
Urednički odeljci: