Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

O Kancelariji EU na Kosovu/SPEU

12/05/2016 - 11:43
About us - structure and organisation

Delegacija EU u Kosovo — šta ona radi, šta se nada da postigne i njeno osoblje.

Dragi posetioče,

Dobro došli na internet stranicu Kancelarije za vezu Evropske komisije na Kosovu. Kako se budete kretali kroz naše strane bićete u mogućnosti da saznate više o tome šta naša kancelarija radi u vidu promovisanja čvršćih veza između Evropske unije i Kosova. Naučićete više o istorijatu Evropske unije, procesu proširenja i o ostvarenom napretku Kosova na putu ka Evropi.

Institucije EU prolaze kroz velike promene; Kancelarija EU na Kosovu je veza za zastupanje svih institucija Evropske unije.

Interesovanje Evropske unije neprekidno raste. Jedan od naših glavnih zadataka u ovom pogledu jeste da se zadovolje sve veća potražnja za informacijama.

G. Samuel Žbogar je imenovan od strane visoke predstavnice/potpredsednice Evropske komisije za šefa Kancelarije EU na Kosovu 21. decembra 2011. godine i rešenjem Saveta EU od 25. januara 2012. godine za Specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu.

G. Samuel Žbogar je bivši slovenački ministar spoljnih poslova i diplomata sa 24-godišnjim iskustvom na ključnim strateškim mestima, uključujući Kinu, UN u Njujorku, i Vašington. U svojstvu državnog sekretara ministarstva za spoljne poslove i političkog direktora EU, on je predvodio pripreme za predsedavanje Slovenije OEBS-om, vodio je pregovarački tim Slovenije za pristupanje NATO-u, i bio je član pregovaračkog tima Slovenije u pregovorima za pristupanje EU.

Samuel Žbogar je rođen 1962. godine u Sloveniji. Diplomirao je političke nauke/međunarodne odnose na Univerzitetu u Ljubljani. Govori engleski, italijanski, hrvatski/srpski, i francuski jezik. G. Žbogar voli trčanje. Oženjen je i ima troje dece.

Nataliya Apostolova, Head of EU Office in Kosovo/EU Special Representative in Kosovo
Natalija Apostolova, Šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU na Kosovu

Dragi posetioci,

Dobro došli na internet stranicu Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Na ovoj stranici ćete moći više da saznate o tome šta radi naša Kancelarija kako bi promovisala bliže veze između Evropske unije i Kosova. Takođe ćete saznati više o istoriji Evropske unije, procesu proširenja i napretku Kosova na putu ka Evropi.

Institucije EU danas prolaze velike promene; Kancelarija EU na Kosovu je telo koje zastupa sve institucije Evropske unije.

Interesovanje za Evropsku uniju je u stalnom porastu. Jedan od naših glavnih zadataka u ovom pogledu je da zadovoljimo ovu sve veću potrebu za informacijama. Nadam se da naša stranica neće samo pomoći ljudima da bolje razumeju Evropsku uniju danas, već i da će biti osnov za otvorenu diskusiju o pitanjima koja se tiču bilateralne saradnje sa EU i procesa evrointegracija.

Naša internet stranica će vam omogućiti da lako pregledate sve informacije i ključne dokumente koji se tiču odnosa EU i Kosova, kao i puta ka evrointegracijma. Ova stranica će takođe dati korisne informacije o načinima finansijske podrške u ostvarivanju tih napora.

Nadam se da ćete uživati u istraživanju naše stranice. Naravno da vas pozivam da date svoje mišljenje i sugestije koje će nam pomoći u daljem razvoju stranice.

Natalija Apostolova
Šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU na Kosovu

------------------------------------------

Natalija Apostolova je bugarski diplomata sa preko 25 godina staća koja je služila u bugarskoj administraciji i Evropskoj službi za spoljne poslove. Pre dolaska na Kosovo, bila je ambasadorka i šefica Delegacije EU u Tripoliju u Libiji.

Pre toga, gospođa Apostolova je radila u Kairu u Egiptu kao zamenica šefa Delegacije EU. Služila je na visokim položajima u bugarskoj državnoj upravi, a bila je i na čelu pregovaračkog tima sa bugarske strane za tri glavna poglavlja: transport, energetika i trans-evropske mreže. Radila je kao bugarski diplomata pri stalnoj misiji Bugarske u Svetskoj trgovinskoj organizaciji u Ženevi i pri stalnoj misiji Bugarske u EU. Njena karijera u Evropskoj komisiji, Generalnom direktoratu za proširenje, je blisko povezana sa regionom Zapadnog Balkana.

Gospođa Apostolova je završila pravni fakultet i ima jednu ćerku.

Gospođa Apostolova je preuzela svoje nove dužnosti 1. septembra 2016.

Šef Kancelarije EU na Kosovu / SPEU

Gdi.  Nataliya APOSTOLOVA

Odsek za političke, ekonomske i evropske integracije

Gdin Riccardo SERRI, šef odseka

Odsek za saradnju

Gdin Luigi BRUSA, šef odseka

Odsek za ugovare i finansije

Gdin Liviu TOLEA, šef odseka

Odsek za administraciju

Gdi Rima SONDAITE VAN SOEST, šef odseka

Languages:
Urednički odeljci: