Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Evropska unija daje stručnu pomoć Vladi Kosova

11/03/2020 - 15:31
News stories

EU je spremna da podrži proces koji predvodi vlada i da svoje iskustvo sa sličnim reformama koje su sprovele zemlje članice EU i regiona podeli sa Vladom Kosova

 

Nakon odluke nove Vlade da smanji broj ministarstava i zahteva premijera Kurtija upućenog EU za stručnom pomoći, juće je održan prvi sastanak kom su predsedavali zamenici premijera Avdullah hoti i Haki Abazi i Šefica Kancelarije EU/SPEU ambasadorka Natalija Apostolova, sa predstavnicima SIGMA i predmetnih resornih ministarstava da bi razmotrili pitanja vezana za takvu reorganizaciju i implikacije koja su vezana s tim novim Zakonom o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija. Puno vlasništvo Vlade od presudnog je značaja za uspeh spajanja i prestrukturisanja ministarstava. EU je spremna da podrži proces koji predvodi vlada i da svoje iskustvo sa sličnim reformama koje su sprovele zemlje članice EU i regiona podeli sa Vladom Kosova. Prvi korak je napravljen za pokretanje dijaloga sa uključenim ministarstvima, generalnim sekretarima i drugim kadrom odgovornim za proces prestrukturisanja da bi se utvrdili stanje stvari, ciljevi, tekuće inicijative i očekivanja u pogledu podrške. Novi i detaljni razgovori održaće se narednih dana sa predmetnim ministrima i ministarstvima.

 

Pregled

SIGMA (Podrška unapređenju u upravljanju i rukovođenju) zajednička je inicijativa OECD-a (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) i EU. Njen glavni cilj je da se ojačaju temelji za bolje javno upravljanje kroz izgradnju kapaciteta javnog sektora, unapređenje horizontalnog upravljanja i unapređenja izgleda i primene reforma javne uprave, uključujući i utvrđivanje prioriteta, sekvence i budžeta na odgovarajući način. Pored toga, juče je već počeo poseban projekat tehničke pomoći EU za podršku primeni tri zakona za RJU koji su usvojeni februara prošle godine. Zakonom o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija utvrđen je ključni okvir za posao koji predstoji.

Languages:
Urednički odeljci: