Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Evropska komisija vrši procenu Programa ekonomske reforme na Kosovu

Priština, 20/02/2020 - 15:44, UNIQUE ID: 200220_6
Press releases

Delegacija Evropske komisije na visokom nivou posetila je Kosovo u misiji vršenja procene Programa ekonomske reforme (PER). Delegacija se sastala sa Besnikom Bisljimijem, kosovskim ministrom finansija i transfera i koordinatorom za Program ekonomske reforme te članom Vlade. Strana EU podvukla je da je PER sve veći prioritet za Evropsku komisiju i da će biti ključni element za buduću pomoć EU. Strana EU je preporučila Kosovu da ga koristi kao sredstvo za konkurentnost i rast. Kosovo je obećalo da će povećati svoje napore u borbi protiv neformalne ekonomije, održavanju fiskalne discipline, nastaviti sa reformama u oblasti energetike u skladu sa načelima Zelenog sporazuma, povećati ulaganja u prosvetu, unaprediti uslove na tržištu rada posebno za žene i mlade. Misija se odvija u kontekstu procene PER-a na Zapadnom Balkanu i u Turskoj i godišnjeg multilateralnog dijaloga sa ministrima finansija država članica EU i institucijama EU.

Dejvid Kulen (David Cullen), šef jedinice za Kosovo i Severnu Makedoniju u DG NEAR-u, podsetio je da vežba PER-a obezbeđuje najviši stepen angažovanja ekonomske politike koju EU ima sa svim regijama, dok je prioritet Evropske komisije. "Kao koordinatori PER-a posvećeni smo angažovanju s vama u pripremi ovog procesa i računamo na snažno kosovsko opredeljenje da PER postane moćan instrument koji će podsticati konkurenciju i rast ekonomije na Kosovu", rekao je Kulen.

Ministar finansija i transfera, Besnik Bisljimi, izrazio je spremnost za nastavak saradnje i zahvalio Komisiji na kontinuiranoj podršci. Ministar Bislimi je upoznao Komisiju sa prioritetima sa posebnim fokusom na: zdravstvo, obrazovanje, vodni sektor i energetsku efikasnost. On je izrazio otimizam u pogledu reformi koje će se preduzeti u budućnosti, a za koje veruje da će odražavati ekonomski razvoj izvan onoga što se očekuje u narednim godinama, a koje će uticati na smanjenje nezaposlenosti i stvaranje novih razvojnih potencijala.

Nakon sastanka, usledilo je plenarno zasedanje između Evropske komisije i resornih ministarstava na kome su razgovarali o prioritetima Vlade i njihovom razmišljanju o programu ekonomskih reformi.

 

Podaci o PER:

Sve zemlje kandidati i budući kandidati Evropskoj komisiji dostavljaju program ekonomske reforme (PER) od 2015. god. PER sadrži srednjoročna makro ekonomska predviđanja (uključujući za rast BDP, inflaciju, trgovinski bilans i protok kapitala), budžetske planove za naredne tri godine i agendu strukturalne reforme. Agenda strukturalne reforme obuhvata reforme za podizanje konkurentnosti i unapređenje uslova za inkluzivni rast i stvaranje radnih mesta.

Program ekonomske reforme glavni je instrument EU za dijalog o socio-ekonomskim stvarima. Osnove prvog pristupa proširenju EU podstiče buduće članove da prvo reše ekonomske osnove: makroekonomska stabilnost, podsticajno poslovno okruženje, funkcionalno tržište rada i finansijsko tržište, dobar stepen i kvalitet obrazovanja, infrastruktura, inovacije i ekonomska integracija sa EU i svetom.

I Evropska komisija i Evropska centralna banka (ECB) vrše procene PER, a koji se dostavi Savetu ministara na neposredno razmatranje sa zemljama proširenja. Svih sedam partnera u proširenju svake godine učestvuje na multilateralnom skupu za dijalog sa ministrima finansija zemalja članica EU, EU i ECB. Učesnici usvajaju zajedničke zaključke sa smernicama za politiku svake zemlje pojedinačno, a u kojima se navode prioriteti ekonomske politike za narednih 12 meseci.

 

Languages:
Urednički odeljci: