Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

BE-ja për ajër të pastër në Kosovë

07/02/2020 - 11:04
Video

BE-ja është duke investuar 76.4 milion Euro në termoelektranën Kosova B për të reduktuar emisionin e materieve ndotëse dhe për të përmirësuar efikasitetin.

Seksionet editoriale: