Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Form - notifying and motivating refusal, annulment or revocation of a visa

26/04/2011 - 00:00
Dokumentet

Standard form for notifying and motivating refusal, annulment or revocation of a visa