Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Projekt i financuar nga BE-ja angazhon ekspert

15/10/2019 - 12:08
EU project positions

Detaje në lidhjen më poshtë