European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Оглас - Транспортна заедница

01/10/2019 - 15:02
EU project positions

Транспортната заедница е меѓународна организација, составена од Европската Унија и шест земји од Западен Балкан ( Република Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Република Северна Македонија, Црна Гора и Република Србија). Главна цел и е да ги прошири правилата, начелата и политиките на ЕУ за транспорт во земјите од Западен Балкан преку правно обврзувачка рамка. Заедницата е подржана од Постојан Секретаријат со седиште во Белград, Србија, каде и се објавуваат новите работни позиции на следниов линк: https://ec.europa.eu/transport/themes/international-relations/enlargement/western-balkans/transport-community_en   (please scroll down to: Non-management job opportunities )

Languages: