Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Dy shpallje për pozitat e Drejtorit dhe Zëvendës Drejtorit të Sekretariatit të Përhershëm të Bashkësisë për Transport

04/07/2019 - 09:11
International positions

Për më shumë detaje shihni linkun më poshtë: