Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Izjava šefice Kancelarije Evropske unije/Specijalne predstavnice EU i šefova misija EU na Kosovu o nacrtu zakona o finansiranju političkih stranaka

Priština, 18/06/2019 - 17:04, UNIQUE ID: 190618_27
Joint Statements

Jučerašnji protest organizacija civilnog društva u Prištini protiv amandmana na nacrt zakona o finansiranju političkih stranaka važan je podsetnik na potrebu stvarne odgovornosti, nadzora, transparentnosti i efikasnog sprovođenja. Parlamentarne stranke trebaju da uzmu u obzir zahteve civilnog društva kako bi se osiguralo da je ovaj zakon u skladu sa pravnim mišljenjem Venecijske komisije i, u tom cilju, razmotren u Ad hoc Odboru za jačanje izbornog postupka. Svaki nacrt zakona koji nije u skladu sa preporukama Venecijske komisije treba da bude odbijen od strane poslanika Skupštine. EU snažno podržava navedeno. Ovo je ključna reforma u okviru Agende evropskih reformi, preporuka izborne posmatračke misije EU i neprekidno je naglašavana u našem godišnjem izveštaju za Kosovo.

EU je prenela svoju zabrinutost Skupštini i Vladi, uključujući i na nedavnom sastanku Pododbora za Stabilizaciju i pridruživanje EU i Kosova o pravdi, slobodi i bezbednosti. Pokušaji Skupštine da se potkopa zakon izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

Pravni i institucionalni okvir za finansijsku kontrolu političkih stranaka treba da se pridržava visokih standarda. Institucionalna struktura u srcu zakonodavstva, odnosno Kancelarija za registraciju i sertifikaciju političkih stranaka, u okviru Centralne izborne komisije, treba da bude nezavisna od predstavnika političkih stranaka u odboru CIK-a u izvršavanju svog mandata, budžeta i osoblja, kao i donošenju odluka. Takva nezavisnost je od suštinskog značaja za pravilno funkcionisanje ovog organa i treba biti strogo propisana zakonom.

Languages:
Urednički odeljci: