Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Za izvoz u EU je potrebno poboljšanje kvaliteta

Priština, 17/06/2019 - 09:25, UNIQUE ID: 190617_2
Press releases

Za izvoz kosovskih proizvoda na tržište EU-e potreban je bolji kvalitet i ispunjavanje uslova i standarda EU-e. To je rečeno tokom diskusije koju je Kancelarija EU-e na Kosovu, u saradnji sa Ministarstvom za integracije, organizovala u sklopu diskusija o upoznavanju stanovnika opštine Kačanik sa SSP-u, na temu „Domaća proizvodnja i tržište EU-e“.

Tu su istaknute potrebe i uslovi domaćih proizvođača koji su tražili regulisanje tržišta i veću podršku.

Govoreći o značaju poljoprivrede u opštini kojom upravlja, gradonačelnik opštine Kačanik, Besim Ilazi je rekao da su poljoprivrednici oni koji imaju koristi od ovih projekata. „Poljoprivrednici se ne trebaju usredsrediti samo na subvencije, već trebaju tražiti i savete i obuke u vezi sa tim kako da postignu bolji kvalitet i učinak. Ove savete i obuke besplatno pružaju Evropska unija, Svetska banka, Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za hranu i veterinu, itd“, rekao je Ilazi.

Međutim, gradonačelnik opštine Elez Han, Rufki Suma, je rekao da glavni problem predstavlja tržište, budući  da, prema njegovom mišljenju, sabirna mesta se manipulišu, a centralne institucije ne preduzimaju nikakve mere. „Ono što je zabrinjavajuće je to da su oni koji su posadili maline morali da ih unište, upravo zbog tržišta; ova sabirna mesta se jednostavno šale sa građanima. Ne postoji nikakva državna mera koja bi ih uslovila malo, one koji se bave kupovinom i prodajom“, rekao je Suma.

Menadžer programa sektora poljoprivrede u kancelariji EU-e na Kosovu,  Daniela Topirceanu, je govorila o značaju SSP-u i uslovima EU-e u pogledu proizvoda sa Kosova i tog kako da postanu konkurent na tržištu EU-e. „Evropsko tržište ima mnogo uslova navedenih i u zakonima EU-e, a kako bi Kosovo moglo da izvozi u EU-u ono treba da ima na umu sve ove zahteve evropskog tržišta. Većina ovde prisutnih su proizvođači. Ono što treba da zapamtite je da svi proizvodi koji se izvoze u Evropsku uniju moraju da ispune određene zahteve i prođu određene kontrole“ rekla je ona.

O podršci institucija je govorio i šef jedinice za direktnu podršku i trgovačke politike u sklopu Ministarstva poljoprivrede, Habil Zeqiri. On je objasnio neke mere koje je preduzelo ministarstvo za subvencionisanje poljoprivrednika i poboljšanja ovog sektora. „Mi se nalazimo u fazi strategije za unapređenje agro-ekonomskih preduzeća. To je povezano sa proizvodima kojima je potrebna brza prerada, maline, jagode, višnje. Trenutno radimo na prvom nacrtu“ rekao je on.

Languages:
Urednički odeljci: