Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Kosovo i EU održali treći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost SSP-u

Priština, 14/06/2019 - 09:53, UNIQUE ID: 190614_4
Press releases

Kosovo i Evropska unija održali treći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju

Zvaničnici Kosova i Evropske unije sastali su se u Prištini kako bi razgovarali o razvoju događaja tokom protekle godine u oblastima pravde, slobode i sigurnosti. Diskusija je održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu u aprilu 2016. Tokom dvodnevnog sastanka zvaničnici su razmenili mišljenja o različitim oblastima vezanim za vladavinu prava, ljudska prava i unutrašnje poslove. Evropska unija i Kosovo su se složili o važnosti implementacije prioriteta u svim oblastima uključenih u agendu evropskih reformi i preporuka Izveštaja Evropske komisije za Kosovo za 2019.

Što se tiče ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ombudsman je izneo opštu situaciju na Kosovu, a predstavnici su razgovarali o koordinaciji postojećih mehanizama ljudskih prava, zaštiti podataka i pristupu javnim dokumentima, slobodi izražavanja, nasilju u porodici i imovinskim pravima. 

Raspravljalo se i o situaciji manjinskih zajednica, uključujući sprovođenje zakona o upotrebi jezika, funkcionisanju Kancelarije za pitanja zajednica i Savetodavnog veća za zajednice, i integraciji romske i aškalijske zajednice.

Obe strane su takođe razgovarale o potrebi za tranzicionom pravdom, bavljenjem prošlošću i razjašnjenjem lokacije nestalih osoba iz sukoba.

Kosovske vlasti upoznale su EU o reformama, uključujući inicijativu „Pravda 2020“ i „Funkcionalnu reviziju sektora vladavine prava“. Obe strane su razgovarale i o daljem razvoju elektronskog sistema za upravljanje predmetima i centralizovanom registru krivične evidencije.

Što se tiče borbe protiv korupcije, diskutovano je nekoliko zakonodavnih dešavanja. EU je pozdravila usvajanje novog Krivičnog zakonika. Obe strane su se složile da će od ključnog značaja biti puna implementacija svih novih zakona vezanih za vladavinu zakona. EU je pozvala kosovske vlasti da nastave sa radom i usvoje revidirani Zakonik o krivičnom postupku, kao i druge zakone u vezani sa borbom protiv korupcije. EU je naglasila da nacrt zakona o finansiranju političkih stranaka mora biti u skladu sa preporukama Venecijske komisije.

U oblasti unutrašnjih poslova i borbe protiv organizovanog kriminala razmenjeni su stavovi o migraciji, azilu i readmisiji, reformi policije, borbi protiv narkotika i terorizma i sprečavanju radikalizacije. Obe strane su se složile da je puna implementacija svih strategija u ovim oblastima ključna. EU je pohvalila napredak u oblastima migracija, azila i borbe protiv terorizma. Strane su razgovarale o značaju međunarodne policijske saradnje. Kosovske vlasti su naglasile važnost potpisivanja radnih dogovora sa Europolom. Strane su takođe diskutovale o potrebi jačanja napora i kapaciteta za suzbijanje kriminala, naročito kibernetičkog kriminala, droge i organizovanog kriminala, uključujući i kroz povećan broj konačnih zaplena.

 

Razgovarano je i aspektima vezanim za viznu liberalizaciju. Komisija je potvrdila svoju ocenu iz jula 2018. navodeći da je Kosovo ispunilo sve kriterijume za viznu liberalizaciju. U martu 2019. godine, Evropski parlament je u prvom čitanju podržao predlog Komisije za liberalizaciju viznog režima. Predlog je pred Savetom.

Osnovne informacije

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) predstavlja okvir za EU ​​i kosovsku administraciju za redovno razmatranje tehničkih i političkih pitanja u vezi sa reformama povezanim sa EU. Organi SSP-a uključuju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kojem pomažu Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori za SSP, koji pokrivaju širok spektar tekovina EU. Sastanci tela SAA pružaju direktan doprinos godišnjim izveštajima Evropske komisije.
  • Svaki sastanak pododbora nadgleda i prati sprovođenje reformi na Kosovu i identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu.
  • Sedam oblasti je obuhvaćeno sektorskim sastancima pododbora, o pravosuđu, slobodi i sigurnosti; inovacijama, informatičkom društvu, socijalnoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i oporezivanju; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravlja; poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, bezbednosti hrane; saobraćaju, životnoj sredini, energetici, klimatskim promenama i regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim pitanjima, statistici.
  • Dve druge oblasti se pokrivaju sastancima posebnih grupa, reforma javne uprave i normalizacija.
  • Sednicama Odbora za SP i pododbora kopredsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svaki sastanak rezultuje zajedničkim dogovorenim radnjama koje trebaju da preduzmu kosovske vlasti.

Vreme između sastanaka omogućava sprovođenje preporuka i zajednički dogovorenih radnji. Zaključci sa sastanaka bice dostupni uskoro ovde i na veb tranici http://www.mei-ks.net.

Languages:
Urednički odeljci: