Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

A video message by the EU family in Kosovo

08/05/2019 - 17:39
Video

A video message by the EU family in Kosovo