Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Orahovački vinari pristupaju tržištu Evropske unije

26/04/2019 - 14:19
News stories

Projekat „Podrška komunikaciji u procesu evropskih integracija“, koji finansira kancelarija Evropske unije na Kosovu, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, cilja ka povećanju svesti građana o četiri važne oblasti predviđene Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, kao što su poljoprivreda, zaštita potrošača, sigurnost hrane i zaštita na poslu.

Vinska industrija u Orahovcu je postigla značajan napredak u proizvodnji i izvozu u zemlje Evropske unije. Bejtullah Haxhimurati, iz Biopak Winery, kaže da kompanija koju on predstavlja izvozi oko 80% proizvodnje na strano tržište. „Ovo je postignuto zahvaljujući našem neprekidnom radu i tehnološkim donacijama koje smo dobili od kancelarije EU-e na Kosovu“, rekao je Haxhimurati.

Haxhimurati je izneo ovu informaciju na panel diskusiji održanoj u Vinskoj kući u Orahovcu, koja je organizovana u sklopu projekta „Podrška komunikaciji u procesu evropskih integracija“, koji finansira kancelarija EU-e na Kosovu, u saradnji sa Ministarstvom za evropsek integracije. Ali, on i drugi proizvođači, traže od kosovskih institucija veću podršku domaćih proizvođača
.


 

Gradonačelnik opštine Orahovac, Smajl Latifi, je izjavio da je, uprkos poteškoćama sa kojima se suočavaju farmeri, ponosan na rezultate koje su postigli. „Pronašli smo način za izvoz na inostrano tržište, kako vina, tako i rakije i drugih proizvoda od grožđa. Izvozimo i povrće i druge povrtarske proizvode, međutim povećanje izvoza i nastavak reformi za stvaranje olakšica za naše proizvođače, svakako doprinosi povećanju rezultata naših proizvođača. Mi smo zainteresovani za više mogućnosti uključivanja u grant šemu Ministarstva poljoprivrede, kao i druga partnerstva Ministarstva za evropske integracije i fonda EU-e za Republiku Kosovo“ izjavio je Latifi. 

Međutim, Arton Osmani, menadžer projekata kancelarije EU-e na Kosovu za poljoprivredu, je tražio od domaćih proizvođača vina da sarađuju na poboljšanju infrastrukture i ispunjavanju standarda EU-e kako bi pristupili tržištu sa više od 500 miliona stanovnika. „Poslednjih 10 godina smo podržavali poljoprivredni sektor grantovima. Planiramo nastavak podrške regionu Orahovca i ove godine, budući da je ocenjeno da postoji potencijal daljeg razvoja, a tržište za izvoz je dostupnije u poređenju sa drugim proizvođačima“
.


 

Prema rečima Nuhi Nuraja, šefa Odeljenja za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i sigurnost hrane, Ministarstva za evropsek integracije, u pregovorima sa Evropskom komisijom za sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, je postignut sporazum da se domaćim proizvođačima omogući izvoz na tržište EU-e bez carinskih tarifa. „Kosovo je, od stupanja na snagu SSP-u, ukinulo carinske tarife za 1,044 od 2,564 poljoprivrednih proizvoda iz EU-e. Zahvaljujući ustupcima EU-e, Kosovu je dozvoljeno da izvozi sve poljoprivredne proizvode u zemlje EU bez carine“, rekao je on.

 

Languages:
Urednički odeljci: