Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Asesoría legal

Hapur
Shërbimet
€15.000 - €60.000

Asesoría legal

Deadline to express your interest (inscription): 
23/03/2019
Sending of invitation to tender (Indicative time): 
31/03/2019
Seksionet editoriale: