Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Napomene Predsednika odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta Dejvida MeKalistera

04/03/2019 - 09:40
News stories

Check against delivery

Delegacija Evropskog Parlamenta (MEP), koju je predvodio Predsednik odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, G. Dejvid Mekalister (EPP, DE), posetila je Kosovo od 28og februara do 2og marta 2019 godine. Na kraju svoje posete, G. Mekalister se obratio medijima. Ovde su date njegove uvodne napomene:
 

Moje ime je Dejvid Mekalister. Jas am član Evropskog Parlamenta i dolazim iz Nemačke, a imam čast da predsedavam odborom za spoljne poslove. Tokom ove nedelje, 6 članova Evropskog Parlamenta, koji predstavljaju 5 najveće političke grupacije u Parlamentu posetili su Srbiju i Kosovo. U isto vreme, jedna druga delegacija iz Evropskog Parlamenta je otišla za Albaniju i Severnu Makedoniju – i ovo su naše poslednje misije van granica EU pre nego se održe izbori u Evropskoj Uniji, a mi smo Zapadni Balkan postavili kao svoj prioritet.

Mi smo veoma srećni što se danas nalazimo u Prištini. Mi smo u vašu zemlju doputovali u četvrtak uveče, zajedno sa G. ELmar Brok (EPP), Gđa. Nina Gill (S&D) i izveštačem sa Kosova, G. Igor Soltes (Greens). Mi smo se sastali sa Predsednikom Vlade Ramušom Haradinajem, Zamenikom Predsednika Vlade Enverom Hodžajem, Ministrom Pravde Abelardom Tahirijem, Ministrom za Evropske Integracije Duratom Hodžom, Predsednikom Skupštine Kadrijem Veseljijem, Članovima Skupštine koji predsedavaju skupštinskim odborima i članovima koji predstavljaju obe parlamentarne grupe i koalicionih i opozicionih stranaka, uključujući i poslanike koji dolaze iz Srpske Liste.

Takođe smo se mi susreli i sa predstavnicima civilnog društva, kao i sa određenim brojem studenata sa prištinskog Univerziteta koji su sa nama podelili svoje nade i zabrinutosti vezanih za evropsku budućnost Kosova.

Dozvolite mi da započnem sa agendom Kosova u pogledu reformi. Mi smo veoma srećni što možemo videti napredak u pogledu proteklih reformi koje se tiču Vladavine Prava -  kao što su one koje se odnose na revidiranje Krivičnog Zakona i Zakona o Oduzimanju Dobara – kao i u pogledu reformi javne administracije. Ovo se sve odnosi na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Sve ovo utiče modernizaciju institucija na Kosovu, posebno Pravosuđa. Bilo kako bilo, donošenje zakona je nedovoljno: ključ je u implementaciji. I drugi sektori takođe zahtevaju pažnju – dozvolite mi da se osvrnem, na primer, na obrazovanje, zapošljavanje i životnu sredinu.

Evropska Unija podržava Kosovo u svim oblastima reformi i obezbeđuje Kosovu 100 miliona evra svake godine. Dozvolite mi da istaknem ovo – Kosovo je mesto gde mi, EU, trošimo najviše novaca za stanovnike, posle Palestine.

Mi ulažemo u oblastima kao što je obrazovanje, sektor energije, životna sredina – uključujući kvalitet vazduha! – infrastrukturu, ekonomije i još mnogo više. Takođe, EU pruža ekspertize u svim ovim oblastima – ali takođe i za policiju, sudstvo i vladavinu prava. Sve ovo pokazuje da je EU jako mnogo investirala – i dan danas ulaže – u budućnost Kosova.

Evropske integracije se ne mogu okončati bez svih država na Zapadnom Balkanu, i njihove integracije u EU. Ali, dozvolite mi da razjasnim – niti će Kosovo niti Srbija pristupiti EU bez sveobuhvatnog i zakonom obavezujućeg sporazuma kojima će biti obuhvaćena sva otvorena pitanja. A tu spadaju mnoga, kao što su – prava manjina, pitanja imovine, nestalih osoba, povratak i integracija raseljenih lica i još mnoga duga.

Ali da bi ova pitanja bila rešena, moramo da ponovo pokrenemo dijalog. Mi imamo mali prolaz do mogućnosti ove godine, bez redovnih izbora na Kosovu i u Srbiji sa posvećenošću Visoke Predstavnice, Gđe. Mogerini, koja marljivo radi po ovoj stvari, i dozvolite da istakne, potpuno objektivno. EU je pokrovitelj ovog dijaloga, mi ne namećemo nijedan scenario, mi samo želimo da Kosovo i Srbija dođu do sporazuma.

Tako da ove nedelje, mi smo samo ponovili ono što je već rečeno mnogim prijateljima Kosova. Takse na uvoz robe trebaju biti suspendovane. Mi snažno preporučujemo da se dijalog nastavi, da bi se rešila pitanja koje postoje sa Srbijom i da bi se pristupilo pristupanju u EU.

U vezi vizne liberalizacije. Evropski parlament veruje da su „uslovi za viznu liberalizaciju ispunjeni“ i da „se kosovu odobri liberalizacija viza za Kosovo bez ikakvog odlaganja“. Ovo je stanovište koje je prihvaćeno od strane velike većine u Evropskom Parlamentu.  

Zaista, Kosovo je ispunilo svih 95 uslova koji su bili postavljeni za ovu liberalizaciju. Tako da se Evropski Parlament slaže ali, da bi se ubedile i Države Članice koje su uzdržane, Kosovo treba da nastavi sa izgradnjom poverenja, uključujući i oblast Vladavine Prava.

Još puno toga ima da se uradi. Sa ohrabrujućim ali potrebnim političkim odlukama (posebno u pogledu dijaloga) i sa podrškom od EU, ja vidim Evropsku budućnost Kosova.

Hvala vam puno.

Languages:
Urednički odeljci: