Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Izjava šefice Kancelarije Evropske unije/Specijalne predstavnice EU i šefova misija EU na Kosovu

Priština, 15/02/2019 - 14:32, UNIQUE ID: 190215_5
Joint Statements

"Šefica Kancelarije Evropske unije/Specijalna predstavnica EU i šefovi misija EU na Kosovu ponavljaju svoju neprekidnu zabrinutost zbog uvođenja 100% carinskih dažbina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Kao što je već rečeno u mnogim prilikama, ovo je jasno kršenje Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA), u suprotnosti je sa duhom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i negativno utiče na regionalnu saradnju.

EU je najveći donator, investitor i trgovinski partner Kosova. Carinske i necarinske prepreke slobodnoj trgovini, bilo da ih je nametnulo Kosovo ili neko od njegovih suseda, ometaju put regiona ka konkurentnoj tržišnoj ekonomiji i čine ga manje privlačnim kao mesto za ulaganje.

Uvođenje carina je negativno uticalo na proces Dijaloga sa Srbijom. Ukidanje carina bi omogućilo skori nastavak ovog Dijaloga. Uspešan Dijalog koji vodi do sveobuhvatnog i održivog sporazuma će doprineti stabilnosti Kosova i celog regiona.

Svesni smo da uspeh Dijaloga zavisi od toga da obe strane izbegavaju radnje koje nisu od pomoći i podsećamo da je EU pozvala obe strane da postupe u skladu s tim; u tom duhu pozivamo vladu Kosova da jasno artikulira konkretne korake koje namerava preduzeti kako bi omogućila ukidanje dažbina, i kako bi regionalna saradnja mogla ići napred. Takođe pozivamo Vladu da ozbiljno razmotri ponudu Komisije EU da pomogne u uklanjanju necarinskih barijera sa kojima se kosovski izvoz suočava u regionu".

Languages:
Urednički odeljci: