Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Konsultacije sa civilnim društvom u 2019. godini

31/01/2019 - 14:15
Voices and views

Dal ste aktivista civilnog društva i zainteresovani da se pridružite konsultacijama Kancelarije EU o različitim temama koje se tiču EU i Kosova. Ovo je preliminarni kalendar za 2019. godinu za konsultacije o raznim temama kao što su: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Program ekonomskih reformi, Izvještaj Evropske komisije o Kosovu, IPA programi. Pridruži nam se!

 

Languages:
Urednički odeljci: