Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Kosovoprojects.eu pruža informacije o projektima finansiranim od strane EU

02/02/2019 - 10:13
News stories

 

EU je sa svojim jednogodišnjim investiranjem od preko 100 miliona evra najveći donator na Kosovu. KosovoProjects.eu je veb stranica koja daje jasan pregled i informacije o projektima koje je finansirala EU a koji su sprovedeni na Kosovu. Vi možete pretražiti i pristupiti informacijama o toku svakog projekta uključujući Fact Sheet (stranica o činjenicama), vestima o projektu i aktivnostima, trajanju, korisnicima, lokaciji i ciljevima projekta. Izradu i održavanje platforme sprovodi Kancelarija EU na Kosovu.
Posetite našu veb stranicu WWW.KOSOVOPROJECTS.EU kako bi ste dobili više saznanja o posvećenosti EU prema Kosovu, jer ćemo mi nastaviti da se angažujemo na razvoju Kosova i u godinama koje dolaze.

Languages:
Urednički odeljci: