Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Kosovoprojects.eu paraqet informata të hollësishme mbi projektet e financuara nga BE-ja në Kosovë

12/01/2019 - 10:13
From the blog

BE-ja, me investime vjetore prej mbi 100 milionë euro, është donatori më i madh në Kosovë. Kosovoprojects.eu është faqja e internetit që paraqet një pasqyrë të qartë dhe informata mbi projektet e financuara nga BE-ja të realizuara në Kosovë. Mund të kërkoni dhe të keni qasje në informata gjatë ciklit jetësor të çdo projekti, duke përfshirë Fletëfaktet, lajmet e projektit dhe aktivitetet, kohëzgjatjen, përfituesit, lokacionin dhe objektivin e projektit. Platforma është zhvilluar dhe mirëmbahet nga Zyra e BE-së në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.kosovoprojects.eu për më shumë njohuri mbi zotimin e BE-së në Kosovë, gjersa ne vazhdojmë të jemi të angazhuar me zhvillimin e Kosovës në vitet në vijim.

Seksionet editoriale: