Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EU kampanja za životnu sredinu - put dalje

18/12/2018 - 11:29
News stories

Od sunčanog dana u septembru do hladnog zimskog decembra, kampanja EU Dajmo zelenilu šansu je uspešno ukazala na značaj zaštite i unapređenja životne sredine na Kosovu

 

Dok su dani postajali hladniji, a potreba za grejanjem postajala hitnija, izazovi zagađenja vazduha u Prištini su postepeno postajali vidljiviji. Međutim, emisije u vazduhu su samo jedan od glavnih zagađivača na Kosovu. Puno se može i mora uraditi vezano za kvalitet vode, upravljanje otpadom i energetsku efikasnost. Promene se moraju pojaviti na horizontu kako bi se očuvala predivna priroda koju Kosovo može da ponudi.

Podizanje svesti među kosovskim narodom jedan je od ključnih elemenata za zaštitu životne sredine na Kosovu, a na tome se je EU zalagala kroz kampanju o životnoj sredini. Ponašanje treba da se promeni, u cilju zaštite prekrasnih pejzaža, beskonačnih šuma, planina iz snova i neukaljanog divljeg života na Kosovu.

 

Organizovane su brojne angažovane panel diskusije, posete projektima EU i informativne TV emisije. Uz posvećenost i srcem za ekološku kauzu, EU je radila u bliskoj saradnji sa pametnim i mladim studentima, NVO-ima, novinarima, ključnim stručnjacima i drugim učesnicima zainteresovanim za životnu sredinu.  

EU je značajnim novčanim iznosima finansirala brojne projekte koji se odnose na životnu sredinu na Kosovu. Projekti koji imaju značajan pozitivan uticaj na svakodnevni život kosovskog naroda. Danas je 53 škole postalo energetski efikasnije i mala deca uživaju u čistim sistemima grejanja. Za građane u Prištini 24-časovno snabdevanje vodom je postalo normalno. Može se izneti mnogo više uzbudljivih i progresivnih primera.

Sada je kampanja EU o životnoj sredini završena. Međutim, to ne znači da će EU prestati sa svojom posvećenošću i podrškom Kosovu. Zajedno, uz zajedničke napore može se zabeležiti poboljšanje. Kosovu je potrebna posvećenost, angažman i opšte-nacionalni dugoročni plan za ostvarivanje promena. Promena koje su neophodne kako bi se zaštitila budućnost dece i budućih generacija.

Ostanimo posvećeni i dajmo zelenilu šansu! 

Languages:
Urednički odeljci: