Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Vizna liberalizacija: EK potvrđuje da je Kosovo zadovoljilo sve kriterijume

18/07/2018 - 18:17
News stories

Komisioni Evropian konfirmoi sot se Kosova i ka përmbushur dy kërkesat e mbetura për liberalizimin e vizave

Komisija je danas potvrdila da je Kosovo ispunilo preostala dva uslova za viznu liberalizaciju u vezi sa ratifikacijom sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i značajan uspeh u borbi protiv kriminala i korupcije, čime je zadovoljilo sve kriterijume iz Mape puta za viznu liberalizaciju. Komisija je maja 2016. god. Evropskom parlamentu i Savetu predložila da narodu Kosova odobri bezvizno putovanje u EU, uz pretpostavku da će 2 uslova biti ispunjena do trenutka usvajanja predloga. Komisija sada podstiče Evropski parlament i Savet da pristupe njenom predlogu.

Komesar za migraciju, unutrašnje poslove i državljanstvo Dimitris Avramopulos rekao je: „Kosovo je ostvarilo veliki napredak u poslednje dve godine u smislu ispunjenja dva preostala uslova za viznu liberalizaciju. Danas, možemo da potvrdimo da su oba preostala kriterijuma zadovoljena i da se i dalje zadovoljavaju ostali kriterijumi. Takođe, mogu da računam na to da će Kosovo nastaviti da rešava kako migracione tako i bezbednosne izazove, uključujući i borbu protiv korupcije. Sada pozivam Evropski parlament i Savet da brzo usvoje naš predlog o ukidanju viza za građane Kosova. Ovo će biti važan momenat za Kosovo, za ceo region Zapadnog Balkana i za Evropu u celini.“

Od pokretanja dijaloga o viznoj liberalizaciji sa Kosovom 2012. godine, Komisija je stalno pratila ispunjenje uslova iz Mape puta za viznu liberalizaciju.  Današnji izveštaj potvrđuje da je Kosovo zadovoljilo preostala dva kriterijuma, otkada je Komisija predstavila svoj 4. izveštaj o napretku maja 2016. godine:

  • Demarkacija granice: nakon pozitivnog glasanja u Skupštini Kosova o sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, ovaj kriterijum je zadovoljen 21.03.2018. godine;
  • Uspeh u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije: Komisija je pratila ovaj preostali kriterijum u protekle 2 godine i bila u tehničku misiju na Kosovu od 3. do 4. maja da bi dodatno ocenila ostvareni napredak. Komisija sada može da potvrdi da su kosovske vlasti ostvarile i uvećale stabilan uspeh u istragama i u donošenju pravosnažnih presuda u slučajevima u vezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom, čime su uspešno zadovoljile i poslednji kriterijum.

U današnjem izveštaju potvrđuje se i da Kosovo nastavlja da zadovoljava sve druge kriterijume iz Mape puta za viznu liberalizaciju u vezi sa readmisijom i reintegracijom, sigurnošću dokumenta, upravljanjem migracijom i granicom, javnim redom i bezbednošću, i osnovnim pravima u vezi sa slobodom kretanja.

Naredni koraci

Predlog Komisije od 04.05.2016. god. da ukine vize za građane Kosova sada treba da usvoje Evropski parlament i Savet.

Komisija će nastaviti da prati primenu svih uslova iz mape puta za viznu liberalizaciju. Nakon što se vizna liberalizacija usvoji za Kosovo, Komisija će nastaviti da prati stalnu primenu uslova kroz mehanizam za ukidanje viza i proces stabilizacije i pridruživanja.

Pregled

Evropska komisija je pokrenula dijalog o viznoj liberalizaciji sa Kosovom 19.01.2012. god. Komisija je juna 2012. god. Kosovu predstavila Mapu puta za viznu liberalizaciju, u kojoj su navedene zakonodavne i institucionalne mere koje Kosovo treba da usvoji radi daljeg napredovanja u pravcu vizne liberalizacije. U mapi puta dat je obuhvatan spisak reformi, uključujući reintegraciju i readmisiju, sigurnost dokumenata, upravljanje granicom/administrativnom linijom, azil, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i osnovna prava u vezi sa slobodom kretanja.

Komisija je usvojila 4 izveštaja o napretku koji je Kosovo ostvarilo u vezi sa viznom liberalizacijom i predstavila je svoj predlog da se ukinu vize a građane Kosova 04.05.2016. god.

 

 Predlog se zasnivao na shvatanju da će do trenutka usvajanja predloga u Evropskom parlamentu i Savetu, Kosovo ratifikovati sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i povećati uspeh u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, dva poslednja kriterijuma.

Nakon što Evropski parlament i Savet usvoje zakonodavni predlog, narod Kosova koji poseduje biometrijski pasoš više neće morati da ima vizu za putovanja sa kraćim boravkom do 90 dana u nijednoj od zemalja članica EU, izuzev Irske i UK, kao i u četiri zemlje povezane Šengenom (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska).

Za više informacija

Izveštaj o najnovijim informacijama u vezi sa primenom preostalih kriterijuma iz mape puta za viznu liberalizaciju od strane Kosova

  • Aneksi uz Izveštaj o najnovijim informacijama u vezi sa primenom preostalih kriterijuma iz mape puta za viznu liberalizaciju od strane Kosova

Zajednička izjava: o ratifikaciji Sporazuma o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore

Saopštenje za štampu: Evropska komisija predlaže bezvizno putovanje za narod Kosova

Saopštenje za štampu: Komisija usvaja konačni izveštaj o viznoj liberalizaciji za Kosovo

Četvrti izveštaj o napretku Kosova u ispunjenju uslova iz mape puta za viznu liberalizaciju

Predlog za prebacivanje naroda Kosova u bezvizni spisak za kraći boravak u većini zemalja članica EU

Languages:
Urednički odeljci: