Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Rritja e Konkurrueshmërisë dhe Promovimi i Eksportit (ICEP)

Prishtinë, 07/05/2018 - 17:11, UNIQUE ID: 180510_35
Press releases

Synimi i udhëtimit dyvjeçar, i cili filloi në maj 2016, ishte të kontribuonte në rritjen ekonomike dhe punësimin në sektorin privat duke forcuar konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve kosovare dhe duke promovuar integrimin e Kosovës në ekonominë botërore

Dje, u mbajt në Prishtinë ceremonia e mbylljes së projektit "Rritja e Konkurrueshmërisë dhe Promovimi i Eksportit" (ICEP), i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i përkrahur nga Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI).

Synimi i udhëtimit dyvjeçar, i cili filloi në maj 2016, ishte të kontribuonte në rritjen ekonomike dhe punësimin në sektorin privat duke forcuar konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve kosovare dhe duke promovuar integrimin e Kosovës në ekonominë botërore.

Ndër të tjera, projekti ICEP përkrahu KIESA-n në zbatimin e Programit të Zhvillimit të Kompanisë (PZHK), duke siguruar asistencë praktike-këshilluese dhe trajnim për 29 kompani kosovare. Gjithashtu, ky program siguroi qasje në udhëzimet e nevojshme për ndërmarrjet prodhuese në sektorët e përpunimit të metaleve dhe të drurit, produkteve tekstile dhe të lëkurës, dhe përpunimit të plastikës dhe gomës.

Në ceremoninë e mbylljes morën pjesë Përfaqësuesi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Luigi Brusa, i cili është Shefi i Seksionit të Bashkëpunimit, Zëvendësministri i Tregtisë dhe Industrisë, z. Faton Thaqi, Drejtori i Përgjithshëm i KIESA-s, Besian Mustafa, përfaqësues të shoqërisë civile dhe komunitetit të donatorëve, si dhe drejtuesit e bizneseve përfituese të projektit.

Përfaqësuesi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Luigi Brusa, u shpreh se ky ishte një nga projektet më të mira të zhvilluara në praktikë. Përmes tij u përkrahën 29 kompani kosovare, dhe kështu Kosova është në gjendje të rrisë konkurreshmërinë e saj në tregun evropian.

Zëvendësministri i Tregtisë dhe Industrisë (MTI), Faton Thaqi, pohoi se ministria e ka harmonizuar vazhdimisht legjislacionin për zhvillimin e NVM-ve. Ministria ka zhvilluar një strategji për rritjen e cilësisë së produkteve dhe për t'i bërë bizneset më konkurruese në tregun evropian.

Zbatimi i projektit ICEP u bë i mundur me përkrahjen e KIESA-s, agjencisë qeveritare nën përgjegjësinë e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, misioni i së cilës është të promovojë dhe zhvillojë sektorin privat në Kosovë duke ofruar shërbime cilësore dhe rrjete ndërkombëtare.

Besian Mustafa, Drejtori i Përgjithshëm i KIESA-s, theksoi mësimet e nxjerra nga projekti ICEP dhe nënvizoi mundësinë që KIESA të zbatojë programe të ngjashme në të ardhmen e afërt.

Gjithashtu, z. Mustafa falënderoi bashkëpunëtorët që kanë qenë plotësisht të angazhuar në zbatimin e projektit, si dhe shtoi se synimet kryesore kanë qenë ndërkombëtarizimi i kompanive kosovare dhe qasja e tyre në tregun evropian.

Menaxheri i Programit të Zhvillimit të Eksportit (PZHE), Hamez Morina, prezantoi projektin e ri pilot të PZHE-së, i cili është komponenti i fundit që u zbatuan nga ICEP. Ai pohoi se projekti është realizuar me sukses, duke u dhënë ekspertizë sipas nevojave të tyre. Pas përfundimit të suksesshëm të përkrahjes së 29 kompanive të para prodhuese kosovare, Programi i Zhvillimit të Eksportit (PZHE) do të përkrahë më tej më së shumti 12 prodhues për të eksportuar produktet e tyre në tregun e BE-së.

Ndërkohë, pavarësisht nga sfidat e shumta të hasura nga projekti ICEP, Juergen Mendritzki, udhëheqësi i ekipit të ICEP-it, ishte jashtëzakonisht i kënaqur me rezultatet e arritura dhe mënyrën si përfituan kompanitë nga përkrahja që iu ofrua.

“Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte përkrahja e zhvillimit ekonomik dhe rritja e konkurrueshmërisë së sektorit privat në Kosovë për tregun e BE-së. Përmes këtij projekti, kemi arritur të rrisim eksportet e produkteve dhe shërbimeve të gjeneruara në Kosovë, si një mjet për të reduktuar deficitin tregtar", u shpreh Mendritzki.

Gjatë ceremonisë u shfaqen 5 video dëshmi të bizneseve kosovare që përfituan drejtpërdrejt nga PZHK-ja.

(Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=_rdFHzF31eA&list=PLDOA4Siw_Wje2-U8n4W60n3wu1RLGf35v)

Ata shprehën faktin se shërbimet e ofruara nga projekti ndikuan pozitivisht në konkurrueshmërinë e tyre, duke inkurajuar vazhdimin e projekteve të ngjashme në të ardhmen.

Projekti u financua nga Bashkimi Evropian dhe u zbatua nga International Development Ireland (IDI), ndërsa eventi dhe videot u organizuan dhe u prodhuan nga RedMill Agency.

Përfituesit e drejtpërdrejtë nga projekti janë bizneset e mëposhtme kosovare:

Proton Cable Sh.p.k.

Filigran Sh.p.k.

Elsam Sh.p.k.

N.T.P Decon

N.T.P Solid

A B –Coating Sh.p.k.

Butrinti Sh.p.k.

N.P.TAeg –Sharri

N.P.KScampa

Plastika Sh.p.k.

N.T.P. Cadi Komerc

Euro Commerce Sh.p.k.

Flexograf Sh.p.k.

Solid Shoes Sh.p.k.

N.T.P. Wear and Go

N.P.T. Endriti - D

Arta-Tex Sh.p.k.

Albed Sh.p.k.

Lesna Sh.p.k.

Elnor Sh.p.k.

Divani Sh.p.k.

Tefik Çanga Sh.p.k.

Dekoriti Sh.p.k.

ANB Baliu Sh.p.k.

Orendi Sh.p.k.

N.T.P. Valoni

D.P.Z. Mentrori

N.P.T. Ukaj

N.P.T. Daqa

 

Seksionet editoriale: