Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Obraćanje ambasadorke Natalije Apostolove tokom objavljivanja Izveštaja o Kosovu za 2018. god.

17/04/2018 - 17:31
Voices and views

U ovogodišnjem paketu proširenja i izveštajima Evropske komisije za zemlje, iznova se potvrđuje njena kontinuirana posvećenost evropskoj perspektivi Kosova i osnovnim vrednostima EU kao nečemu od presudnog značaja za proširenje

Check against delivery

Poštovani ambasadori,

Predstavnici štampe,

Dame i gospodo,

 • U ovogodišnjem paketu proširenja i izveštajima Evropske komisije za zemlje, iznova se potvrđuje njena kontinuirana posvećenost evropskoj perspektivi Kosova i osnovnim vrednostima EU kao nečemu od presudnog značaja za proširenje.
 • To su: vladavina prava, uključujući i bezbednost, osnovna prava, demokratske institucije i reforma javne uprave, kao i ekonomski razvoj i konkurentnost. Jaka uloga za građansko društvo i aktere u širem smislu i dalje je od presudnog značaja u celokupnom radu na reformama.
 • Nadovezujući se na prethodne izveštaje za prošlu godinu, izveštaj nudi bolje poređenje između zemalja, što omogućava opštu procenu toga dokle su zemlje proširenja stigle u pripremi za izazove članstva u EU.
 • To, takođe, znači da su kriterijumi po kojima se Kosovo ocenjuje isti za ceo region.
 • Izveštaj nudi dve vrste analize: napredak Kosova od poslednjeg izveštaja iz novembra 2016. god. i opšte usklađivanje Kosova sa zakonima i praksom EU, kao što je predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Kosova. Izveštaj pokazuje gde je ostvaren napredak, gde problemi istrajavaju i koji su koraci i dalje neophodni da bi se produbila reforma.
 • Ovih 17 meseci od poslednjeg izveštaja, Kosovo su obeležili parlamentarni i lokalni izbori, kao i istrajna polarizacija između političkih stranaka. Ovo je štetno uticalo na ulogu Skupštine i uticalo je na delotvornost vlade da sprovede održivu reformu.
 • Uspesi su ostvareni. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom marta 2018. god. predstavljala je važnu prekretnicu, dugo očekivani i ključni korak u pravcu vizne liberalizacije.
 • Zatim, u poređenju izveštaja iz 2016. god. sa ovim izveštajem, preporuke date još 2016. god. u mnogim oblastima nisu ispoštovane i ponovo su navedene u ovom izveštaju. Ocena nije toliko pozitivna koliko smo se i ja i vi nadali da će biti, ali odražava iskrenu ocenu stanja stvari u razvoju Kosova u pravcu ispunjavanja kriterijuma za priključivanje i napretka ostvarenog od poslednjeg izveštaja iz novembra 2016. god. Čvrsto preporučujemo da se posebno sagledaju te preporuke i da počnu da se rešavaju.

Vladavina prava i napredak u pravcu vizne liberalizacije

 • Kosovo je ojačalo svoj pravni okvir kojim se uređuje upravljanje redovnom i vanrednom migracijom, kroz nove zakone o stranim državljanima, azilu i državnoj granici. Napredak je konstatovan i u pogledu uspeha u istrazi i procesuiranju slučajeva korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala. Ocenjivanje ovoga se nastavlja, takođe, u smislu poslednjih tekućih informacija koje daju kosovski organi vlasti. Misija stručnjaka posetiće zemlju narednih sedmica da bi ocenila najnovija dešavanja.
 • U Izveštaju o Kosovu sagledava se opšta borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u svim sferama kosovskog društva, a koje su predmet Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U izveštaju se daje šira i dugoročnija ocena sposobnosti Kosova da obezbedi delotvornu vladavinu prava, uključujući i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ovo ostaje u ranoj fazi i puno toga mora da se uradi da bi se ispunile obaveze iz procesa pridruživanja EU, takođe, uzimajući u obzir komparativno nizak nivo od kojeg je Kosovo počelo – posebno u pogledu funkcionišućeg pravosuđa. Iako je su zakoni donekle unapređeni – na primer, zakon o sprečavanju sukoba interesa, korupcija i organizovani kriminal i dalje su endemski na Kosovu i neophodno je više delotvornog sudskog izvršenja.
 • Po pitanju pravosuđa, Kosovo je i dalje u ranoj fazi usklađivanja sa zakonima EU i stvaranja delotvornog pravosuđa. U izveštaju se pohvaljuje dalja primena pravosudnog paketa iz 2015. god. i posebno integracija sudija i tužilaca na severu. Međutim, ostaje da se reše važni izazovi: primena pravde je spora i neefikasna, ostaje zabrinutost u pogledu kvaliteta određenih presuda i podložnosti pravosudnog sistema nepropisnom političkom uticaju, kao i nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih resursa, i domaća spremnost da se reše slučajevi ratnih zločina (OVK). Nedavno usvajanje Zakona o državnom tužilaštvu dobar je korak koji omogućava jačanje Specijalnog tužilaštva.

Deportacija Turaka i Specijalizovana veća

 • Nažalost, bilo je određenih odluka u oblasti vladavine prava, poput deportacije turskih državljana, koje su dovele do mnogih pitanja u Briselu, u vezi sa propisnim postupcima. Pokušaji poslanika Skupštine iz decembra 2017. god. da ukinu Zakon o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu stvorili su veliku zabrinutost u pogledu posvećenosti Kosova ispunjenju svojih međunarodnih obaveza.

Reforma javne uprave

 • U izveštaju se po pitanju reforme javne uprave konstatuje da je ostvaren određeni napredak od ocene izvršene 2016. godine, kao i da se trenutno radi na rešavanju podeljenosti, ograničene odgovornosti i preklapanja u odgovornostima agencija i tela. Zatim, dobar posao se obavlja po pitanju izrade sveobuhvatnog paketa zakonodavnih reformi organizacije javne uprave, javne službe i zarada. Nadamo se da će Kosovo uskoro uspeti da ostvari važan napredak usvajanjem dobrog paketa zakona do kraja ove godine. Ovo se nadovezuje na godine strpljivog rada i ostvarenog napretka – sadašnje i prošle vlade.
 • Konstatujemo stalno prisutnu zabrinutost u vezi sa određenim postavljanjem (i u određenim slučajevima razrešavanjem) viših izvršilaca u javnoj službi, nezavisnim institucijama i agencijama, ne po zasluzi i izgleda zbog nepropisnog političkog uticaja. Ovo i dalje narušava funkcionisanje i delotvorno upravljanje javnim sektorom i javnim preduzećima. EU je insistirala, i nastavlja da to čini, da se takva postavljanja vrše po zasluzi, a ne prema patronaži.

Ekonomija

 • Kosovo je ostvarilo dobar napredak u pogledu uvođenja sistema, pravilnika i kvalitetne infrastrukture radi razvoja funkcionišuće tržišne ekonomije. Poslovno okruženje je unapređeno. Posebno se u tom pogledu konstatuje bolji pristup finansijama (Fond za kreditno jemstvo!), pojednostavljeni postupak registracije. Vlada se pridržavala fiskalnog pravila o budžetskom deficitu; međutim, davanja za ratne veterane i dalje predstavljaju izazov za buduću održivost javnih finansija.  Iako je učešće na tržištu rada povećano, to još uvek nije propraćeno rastom zaposlenosti. Kontinuirano slaba proizvodna osnova, oslanjanje na doznake i premalo ulaganja u proizvodne sektore i dalje predstavlja izazov u srednjoročnom smislu, a u izveštaju se opet podvlače neophodne reforme i posao koji treba obaviti da bi se to rešilo, i važno je da se održi fiskalna disciplina.

Energetika

 • Određeni napredak ostvaren je u pogledu primene delova Trećeg energetskog paketa komunitarnog prava EU. Međutim, i dalje ostaju ključne stvari, poput gašenja Kosova A, i pitanja u vezi sa nezavisnošću energetskog regulatora.
 • Znamo da je u slučaju Kosova rešavanje ključnih stvari, poput energetike, pod uticajem docnji u primeni, od strane Srbije, sporazuma o energetici kojim se Kosovu omogućava da postane deo regionalnih mehanizama prenosa električne energije.

Ključna poglavlja koja su predmet zabrinutosti, a u kojima nije konstatovan napredak:

Nažalost, u izveštaju se konstatuje i da nije ostvaren napredak u ključnim oblastima poput obrazovanja, životne sredine i klimatskih promena:

 • Po pitanju obrazovanja, i dalje je apsolutno neophodno da se unapredi kvalitet obrazovanja, što je ključni pokretač dugoročne konkurentnosti i rasta. I dalje je neophodno usvojiti nov zakon o visokom obrazovanju i uložiti dodatne napore u reformu nastavnog plana i programa (uklj. i SOO), sa ciljem da se uvede reforma na osnovu najboljih standarda, uključujući obezbeđivanje samostalnosti i nezavisnosti u radu visokoškolskih ustanova, kao i mehanizama za osiguranje kvaliteta.
 • Ozbiljni problemi u vezi sa životnom sredinom i dalje postoje, nerešeni su, a nastavljaju da utiču na život i zdravlje ljudi. Svi akteri na Kosovu tome moraju da daju veći prioritet. Sistemi inspekcijskog nadzora ne funkcionišu, a zakoni u vezi sa nanošenjem štete i krivičnim delima u vezi sa životnom sredinom i dalje se ne sprovode. Opasan rudnički otpad i industrijske deponije i dalje predstavljaju veliki rizik po zemljište i vodu. Nivoi zagađenja vazduha opasni su i potrebne su hitne mere, posebno, za smanjenje oslanjanja domaćinstava na lignit za grejanje. Upravljanje otpadom, što je u nadležnosti lokalne uprave, i dalje je u širem smislu neodrživo i predstavlja veliki rizik u dugoročnom smislu.

Budućnost/smernice

 • Stvari koje sam podvukla samo su deo celog izveštaja. Važno je imati na umu da pokrivamo celokupni odnos između EU i Kosova, uključujući i mnoge tehničke oblasti. Kao što sam rekla na početku, postoje oblasti u kojima je napredak ostvaren, a postoje i oblasti u kojima je još puno toga potrebno da bi Kosovo ispunilo uslove za pridruživanje EU. To je dug put.
 • Bez sumnje, za Kosovo ponekad rad koji predstoji deluje zahtevno, ali ako se polet strategije za ZB, ponovljena posvećenost i fokus EU na region iskoristi, onda je moguće uhvatiti korak.
 • U celom izveštaju date su konkretne smernice Kosovu za narednih 12 meseci, koje bi institucije hitno trebalo da iskoriste. Ovo bi trebalo da se shvati kao pozitivna smernica koja će Kosovu pomoći da ostvari napredak. EU će nastaviti da podržava Kosovo tamo gde postoji spremnost da se ostvari napredak.
 • Komisija je februara 2018. god. objavila svoju Strategiju za Zapadni Balkan, kojom se šalje veoma jak i nedvosmisleni signal u vezi sa evropskom perspektivom celog regiona Balkana. Međutim, jasno je stavila do znanja da ne postoje prečice do članstva: potreban je čvrst proces transformacije. Napredak u celosti zavisi od objektivnih zasluga i konkretnih rezultata koje ostvari svaki partner, uključujući tu i Kosovo.
Languages:
Urednički odeljci: