European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Ratifikacija sporazuma o demarkaciji predstavlja važnu prekretnicu za Kosovo

22/03/2018 - 08:47
Notícias

Izjava šefice Kancelarije EU na Kosovu/specijalne predstavnice EU i čelnika misija EU na Kosovu povodom ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom

„Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom u Skupštini Kosova predstavlja važnu prekretnicu za Kosovo i njegov narod. Ratifikacija je konkretan primer posvećenosti Kosova dobrosusedskim odnosima. Takođe, znači da je ispunjen jedan od preostala dva kriterijuma za Kosovo za vizu liberalizaciju.

Želimo da prenesemo naše srdačne čestitke zakonodavcima na Kosovu koji su ovo omogućili. Bio je to dug, a ponekad i mukotrpan, proces ali na kraju, rezultat je pravi za narod Kosova.

Međutim, žalimo zbog toga što je na raspravu u Skupštini bačena senka zbog ponavljanih napora da se zaustavi procedura puštanjem suzavca. Čvrsto osuđujem svaki čin nasilja nad kosovskim zakonodavcima; takve prakse nemaju mesta u političkom diskursu.

Nadamo se i očekujemo da je saradnja između stranaka oko ratifikacije sporazuma o demarkaciji znak da stvari dolaze na mesto oko pitanja od velikog značaja za Kosovo. Pažnja sada mora da se usmeri na jačanje napretka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Očekujemo da će sve strane nastaviti da naporno rade i ulažu napore u ispunjenju preostalog uslova za viznu liberalizaciju i jačanju evropske perspektive Kosova.“

Languages:
Secções editoriais:

Autor