Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Izjava Kancelarije EU/SPEU i čelnika misija EU

12/01/2018 - 09:58
Voices and views

Izjava Kancelarije EU na Kosovu/specijalne predstavnice EU i čelnika misija EU

Inicijativu za ukidanje zakona o specijalnim komorama i specijalnom tužilaštvu pokrenula su 22.12.2017. god. 43 poslanika na Kosovu.

Ta inicijativa, koja je još uvek u toku pred kosovskim parlamentom, podstiče veliku zabrinutost u EU i njenim zemljama članicama.

Kosovo se 2014. god. obavezalo pred EU da će uspostaviti specijalizovana veća To je bio važan korak da bi se pokazala posvećenost Kosova vladavini prava. Zbog toga, EU je pozdravila odluku kosovskog parlamenta 2015. god. o uspostavljanju specijalnih komora.

Svaki pokušaj da se opozove ili promeni mandat specijalnih komora ozbiljno narušava takvu obavezu i ugrozio bi zajednički rad EU i Kosova u oblasti vladavine prava koji je obavljen poslednjih godina. Ovo bi štetno uticalo na odnose Kosova sa EU.

Stoga, EU apeluje na pokretače inicijative u parlamentu da je povuku. Pozdravlja poslednje javne izjave političkih lidera u korist poštovanja obaveza Kosova. EU pohvaljuje medije i civilno društvo koje je podiglo svoj glas protiv ove štetne inicijative u parlamentu.

EU čvrsto podržava napredak Kosova u njegovim evropskim integracijama.

Napredak Kosova u pravcu integracije u EU, uključujući iskrene napore koje Kosovo ulaže kako bi se zajemčili demokratija, vladavina prava, ljudska prava i pomirenje danas treba više podrške nego ikada. Kosovski lideri moraju da Kosovo drže čvrsto usidrenim na evropskoj agendi koju deli region Zapadnog Balkana, u skladu sa željama i očekivanjima naroda na Kosovu.

Languages:
Urednički odeljci: