Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

The message of the Head of EU Office/EUSR, Nataliya Apostolova, for the anti-corruption week - SRPSKI

07/12/2017 - 11:02
Video