Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Apostolova: Svaki dan bi trebalo da počinjemo kao dan borbe protiv korupcije

04/12/2017 - 13:54
Novosti

Obraćanje šefice Kancelarije EU/specijalne predstavnice EU, Natalije Apostolove povodom pokretanja sedmice borbe protiv korupcije na Kosovu

Poštovani ambasadori Kvinte,

Dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je što sam danas ovde i što učestvujem u pokretanju sedmice borbe protiv korupcije na Kosovu. Ova važna inicijativa ima jedan veoma važan cilj – da se reši jedna od gorućih pojava u kosovskom društvu – pojava koja preovlađuje u mnogim oblastima i narušava vladavinu prava te privredni razvoj.

Za Evropsku uniju, borba protiv korupcije ostaje prioritet i to je jedna od ključnih poruka koju bi želela da danas prenesem. EU, kroz Izveštaj za zemlju 2016, kao i Evropske agende reforme SPP i procesa vizne liberalizacije, preporučila je Kosovu da napravi robusne korake u borbi protiv korupcije kao jednom od preduslova na njegovom putu ka integraciji u EU.

Potrebne su konkretne mere – javni zvaničnici koji su optuženi trebalo bi da se suspenduju sa svojih položaja, a oni koji su osuđeni trebalo bi da se hitno razreše dužnosti. Korupcija mora da se u celosti iskoreni iz javnih institucija; privatni interesi više ne bi trebalo da diktiraju javnu politiku. Svi koji su stekli finansijsku korist trebalo bi da se uskrate za imovinu koja je stečena korupcijom. Trebalo bi da se usvoje zakoni koji će unaprediti mogućnost zaplene imovine. Krađa ne bi smela da prođe nekažnjeno.

Korupcija puno košta društvo u celini – šteti prilikama za zapošljavanje i oduzima resurse iz sektora koji su važni poput zdravstva, prosvete i životne sredine. Narod Kosova će imati najviše koristi od mera za suzbijanje korupcije pošto će Kosovo imati koristi od većeg broja stranih investicija, većeg broja radnih mesta i uopšteno boljeg ugleda.

Još jedna ključna poruka koju bih želela da prenesem i naglasim njen značaj je ta da u ovoj borbi moramo da budemo zajedno! Kancelarija EU trenutno ima dva projekta u oblasti borbe protiv korupcije: Prva inicijativa je „Projekat protiv privrednog kriminala na Kosovu (PECK II)“, koji realizuje Savet Evrope, sa izdvojena ukupno 2,2 miliona evra.

Drugi projekat je naziva „Dalja podrška kosovskim institucijama u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, koji realizuje B&S Europe, sa budžetom od 2,3 miliona evra.“

Pridružila sam se ovoj inicijativi da bih podstakla vas, narod Kosova da postanete glas koji neće tolerisati korupciju, koji će istupiti protiv korumpiranih zvaničnika i praksi, protiv svake vrste korupcije. Takođe, vaša je odgovornost da preuzmete proaktivnu ulogu u toj borbi.

Kako se ujedinjujemo u osuđivanju korupcije, moramo da budemo ujedinjeni nastupu protiv nje. Na kraju, danas pokrećemo sedmicu borbe protiv korupcije na Kosovu, ali bi svaki dan trebalo da počinjemo kao dan borbe protiv korupcije. Dugujemo to sadašnjim i budućim generacijama.

Hvala vam!

Languages:
Urednički odeljci: