Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Election Observation Mission – Nepal 2017