Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Prvi sastanak Komiteta za SP između EU i Kosova

Brisel, 05/10/2017 - 16:19, UNIQUE ID: 171005_11
Press releases

Na sastanku su razmatrani i usvojeni rezultati 8 sastanaka pododbora i 3 sastanka Specijalne grupe koji su bili održani u toku prethodne godine

Prvi sastanak Komiteta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova održan je u Briselu 5. oktobra 2017. godine.  Sastankom su zajednički predsedavale gospođa Henoveva Ruiz Kalavera (Genoveva Ruiz Calavera), direktorka za zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju, i gospođa Durata Hodža (Dhurata Hoxha), kosovska ministarka za evropske integracije. 

Komitet za stabilizaciju i pridruživanje je raspravljao o najvažnijim nedavnim političkim dešavanjima i analizirao situaciju u vezi sa ekonomskim kriterijumima, usaglašavanjem sa propisima i standardima EU (komunitarno pravo, „Acquis“) i finansijskom saradnjom, i o sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).  

Na sastanku su razmatrani i usvojeni rezultati 8 sastanaka pododbora i 3 sastanka Specijalne grupe koji su bili održani u toku prethodne godine. U pojedinačnim obraćanjima ocenjen je napredak u oblastima od značaja za Evropsku agendu reforme i Program ekonomske reforme, koji imaju važnu ulogu u usmeravanju napora koje Kosovo ulaže u reforme i sprovođenje SSP u oblastima kao što su dobro upravljanje i vladavina prava, konkurentnost i investiciona klima, kao i zapošljavanje i obrazovanje.

Na sastanku se raspravljalo o prioritetima reforme u oblastima koje uključuju reforme vladavine prava i pravosuđa, poštovanje osnovnih prava, reformu javne uprave i ekonomske reforme. Pošto je formirana nova vlada, Evropska komisija je pozvala Kosovo da nadoknadi izgubljeno vreme i prioritetno sprovede reforme.  Podstakla je Kosovo da intenzivnije radi na ratifikaciji Sporazuma o granici/administrativnoj granici sa Crnom Gorom i da održava dosadašnji napredak ostvaren u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Na sastanku je istaknuta važnost napretka u dijalogu Prištine i Beograda koji se vodi uz posredovanje EU i u sprovođenju svih do sada zaključenih sporazuma bez ikakvog odlaganja. Takođe je istaknuta važnost daljeg napretka u regionalnoj integraciji, uključujući u regionalnoj ekonomskoj oblasti i programu povezivanja.

Na sastanku je ukazano na važnost usaglašavanja sa najboljim standardima EU u ključnim sektorima, naročito u pogledu reforme javne uprave, ekonomskog razvoja, unutrašnjeg tržišta, obrazovanja, energije i životne sredine. Komisija je istakla važnost garantovanja makro-fiskalne stabilnosti kao važnog preduslova za planiranu sektorsku budžetsku podršku EU.

Obe strane su izrazile spremnost za dalju diskusiju o napretku koji će biti ostvaren u svim navedenim ključnim oblastima na sednici Saveta za stabilizaciju i pridruživanje zakazanoj za 17. novembar 2017. godine.

Sprovođenje SSP nadgledaju institucionalne strukture SSP. Postoji Savet za stabilizaciju i pridruživanje, sastavljen od visokih predstavnika EU i Kosova, koji naizmenično predsedavaju Savetom. Ovo telo nadgleda i ocenjuje proces na svojim godišnjim sastancima. U radu mu pomaže Komitet za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske komisije i kosovskih institucija, koji se takođe sastaje jednom godišnje na nivou visokih državnih službenika. Ova dva visoka tela dobijaju podršku u radu od pododbora, koji uključuju državne službenike Kosova i Evropske komisije, a sastaju se u toku cele godine da bi razgovarali i pratili napredak u određenim tematskim oblastima SSP.

Languages:
Urednički odeljci: