Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Federica Mogherini profile

02/05/2016 - 10:19
Video