Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EOM Kosovo 2017 - Municipal & Mayoral Elections