Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EU na Kosovu otkazuje projekte u Severnoj Mitrovici u vrednosti od 7,8 miliona evra

Pristina, 21/07/2017 - 15:15, UNIQUE ID: 170721_7
Press releases

Today, the EU Office in Kosovo/EU Special Representative has had to cancel EUR 7.8 million of financial assistance to North Mitrovica. The projects foresaw the construction of a cultural centre and of a new university building in North Mitrovica.

PRIŠTINA, 21.07.2017 – Kancelarija EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU morala je danas da otkaže finansijsku pomoć Severnoj Mitrovici u iznosu od 7,8 miliona evra.

Projekti su predviđali izgradnju kulturnog centra i nove zgrade univerziteta u Severnoj Mitrovici. Nažalost, lokalne vlasti nisu uspele da uklone postojeće nelegalno izgrađene objekte i tako oslobode pristup svim radnim oblastima.

Kancelarija EU/SPEU žali zbog otkazivanja ovih projekata, koji je trebalo da budu od koristi za prosvetni i kulturni sektor u Severnoj Mitrovici. EU smatra da su ovi sektori ključni u napretku Kosova i poziva sve organe vlasti, uključujući i organe na lokalnom nivou, da ne štede napore kako bi se kvalitetno obrazovanje učinilo prioritet.

EU, koja daje doprinos od skoro 100 miliona evra godišnje u vidu finansijske pomoći Kosovu, ostaje posvećena tesnom radu sa organima vlasti radi ulaganja u obrazovanje, kulturu, vladavinu prava i privredni razvoj na Kosovu.

EU kroz svoju pomoć podržava sve oblasti na Kosovu i sve zajednice, uključujući i iznos od 38,5 miliona evra posebno namenjen severu Kosova, a koji je uglavnom izdvojen za infrastrukturu (kulturni centar, zgrada univerziteta, zgrada opštine u Severnoj Mitrovici, postrojenje za tretman vode i sportska hala u Zvečanu, vrtić i zdravstveni centar u Leposaviću, novi putevi u Zubinom Potoku i Leposaviću). Za novu autobusku stanicu i zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici, rekonstrukciju kanalizacionog sistema i sistema vodosnabdevanja u Zvečanu, i za grantove MSP i OCD u svim opštinama na severu izdvojeno je 8,5 miliona evra, a svi ti projekti trenutno su u realizaciji. EU je od 2012. god. dala preko 3,5 miliona evra za 35 poljoprivrednih projekata u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku da bi se podržali lokalni proizvođači sa severa Kosova.

 

Opis projekata:

Nova zgrada Univerziteta u Severnoj Mitrovici, u vrednosti od 4,5 miliona evra trebalo je da se sastoji od podruma i pet spratova. Trebalo je da sadrži učionice, amfiteatre, laboratorije, crno pozorište, biblioteku, kancelarijski prostor, restoran i podzemni parking. Uređivanje lokacije bilo je deo projekta.

Izgradnja Kulturnog centra u Severnoj Mitrovici, u vrednosti od 3,3 miliona evra, trebalo je da se realizuje zajedno sa izgradnjom povezane infrastrukture, uključujući pristupni put i parking prostor za vozila, uređivanje lokacije i spoljašnju rasvetu, drenažu puta i parkirališta za vozila, itd.

 

 

Languages:
Urednički odeljci: