European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

EK i Kosovo održali sastanak radi pokretanja PER-a 2018-2020

Priština, 12/07/2017 - 11:21, UNIQUE ID: 170713_4
Press releases

Evropska komisija i kosovski organi vlasti održali sastanak radi pokretanja Programa ekonomske reforme 2018-2020

Evropska komisija i kosovske vlasti održali su prvi sastanak radi pripreme četvrtog kosovskog Programa ekonomske reforme 2018-2020 (PER). Sastanku su prisustvovali predstavnici kosovske vlade, Evropske komisije, OECD-a, organizacija civilnog društva i poslovnih udruženja.

Učešćem u izradi PER Kosovo i Zapadni Balkan oslikavaju sličan proces koji su sprovele zemlje članice EU, a koji se naziva Evropski semestar. Proces ima za cilj da se obezbedi makro-ekonomska i fiskalna stabilnost primenom strukturalnih reformi koje podstiču ekonomski rast, povećavaju konkretnost i stvaraju radna mesta. Zajedno sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, i sa Evropskom agendom reforme kao sredstvom za njegovu primenu, Program ekonomske reforme je mehanizam za razvoj ekonomije i približavanje Kosova EU.

U svom izlaganju, zvaničnici Evropske komisije objasnili su smernice novog PER 2018 i predstavili podršku EU koja je na raspolaganju u novom ciklusu. Među ostalim stvarima, EK je dala podstrek da se pažnja usmeri na reforme koje mogu da dovedu stvarne promene i podignu ekonomski rast na Kosovu. OECD se usredsredio na pouke stečene u procesu PEK 2017 i preostale oblasti koje treba unaprediti, kao i na sredstva za praćenje primene predloženih reformi. Kosovski organi vlasti su sa svoje strane obavestili učesnike o procesu i rokovima za pripremu četvrtog PER 2018-2020.

Svi parteri u proširenju su tokom 2017. god. podnele svoj treći godišnji program ekonomske reforme koji obuhvata period između 2017. i 2019. god. PER podvlači srednjoročni makro-ekonomski i fiskalni okvir, kao i strukturalne reforme koje utiču na oblasti kao što su tržište rada i prosveta, energetika, inovacije i poslovno okruženje, u cilju podizanja konkurentnosti i dugoročnog rasta. Evropska komisija i Evropska centralna banka su ga ocenjivale. Na osnovu tih ocena, svih sedmoro partnera u proširenju i EU na ministarskom nivou usaglasili su i usvojili 23.05.2017. god. zajedničke zaključke sa smernicama za politiku konkretnih zemalja.  Četvrti PER treba podneti januara 2018. god.

Više informacija o PER, poslednjim zaključcima o Kosovu, kao i saopštenje za štampu koje je izdao Savet može se pronaći na sledećim linkovima:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/23-joint-conclusions-eu-western-balkans-turkey/

Languages:
רובריקות: