European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Samit zemlja Zapadnog balkana 2017: isporučivanje za region

12/07/2017 - 00:00
News

Brisel, 12. jul 2017. godine. Samit zemalja Zapadnog balkana 2017. godine je održan danas u Trstu, Italiji

Predstavnici vlada, strani ministri, ministri ekonomije i ministri transporta Zapadnog balkana su zajedno sa svojim kolegama iz nekoliko država članica EU, kao i sa visokim predstavnicima EU razgovarali o ključnim oblastima regionalne saradnje istakli konkretne mere za polje povezivanje infrastrukture, ekonomija i ljudi u regionu.

Nakon završetka Samita Visoka predstavnica/potpredsednica Federika Mogerini je izjavila: "Na ovom važnom samitu čiji je domaćin bila Italija pre svega smo potvrdili perspektivu Evropske Unije o integraciji Zapadnog balkana. Svih 6 partnera u Zapadnom balkanu jasno žele da budu više integrisani u EU, rešeni da imaju budućnost u našoj Uniji za sve njih; onda kada se prave reforme implementiraju bićemo veoma dosledni sa svoje strane. Pored toga, mnoštvo praktičnih projekata je potvrđeno i potpisan je Sporazum o transportnoj zajednici, time otvarajući tako nove veze. Sve u svemu, praktični koraci i Evropska perspektiva,veoma uspešan samit." Izjava Federike Mogerini nakon Samita je dostupna ovde.

Johannes Han, Komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju je prisustvovao mnogim događajima, uključujući i ceremoniju potpisivanja “pisma namere” za novu pomoć pod organizacijom Programa za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog balkana, Poslovni forum, Foruma za civilno društvo, Forum mladih i sastajanje sa ministrima Ministers spoljnih poslova. Govori Komesara Hana na Poslovnom forumu i Omladinskom forumu su dostupni na internetu.

Violeta Bulc, Komesarka za transport se sastala sa ministrima za energeniku i ministrima za transport fokusirajući se na naročito na finalizovanje Sporazuma o transportnoj zajednici i bezbednosti na putu. Na potpisivanju Sporazuma o transportnoj zajednici su takođe bili pristuni Federika Mogerini i Johanes Han.

Današnji dan je bio deo "Berlinskog procesa", inicijative za jaču regionalnu saradnju u Zapadnom balkanu. Učesnici su bili države članice EU, Austrija, Hrvatska, Francuska, Nemačka, Italija i Slovenija, kao i Ujedinjeno Kraljevstvo. Svi učesnici su takođe izrazili veliko zadovoljenje prospektom o daljim događajima na visokom nivou u samom regionu.

Povezivanje infrastruktura

Danas su predsedništvo EU i Evropska komisija u ime Unije zajedno potpisali Sporazum o transportnoj zajednici sa 5 partnera Zapadnog balkana. Samit je pozvao Bosnu i Hercegovinu da isti potpiše što je to pre moguće.

Ovo važno postignuće će popločati put za infrastrukturalna poboljšanja, kao i za bolji kvalitet usluga transporta širom regiona. Sporazum o transportnoj zajednici će pomoći da se primene akcije reformi koje bi uticale na svakodnevni život ljudi, na primer u oblasti bezbednosti na putu. Pružanjem više stabilnosti, ovo će takođe privući nove investitore u regionu i doprineće njegovom ekonomskom rastu. Na kraju, ovaj Sporazum će pomoći zemljama Zapadnog balkana da usklade svoje zakone o nacionalnom transportu sa zakonima EU i tako osnažiti susedske odnose, promovišući prekograničnu saradnju i kao krajnji rezultat približivši ove zemlje Evropskoj Uniji. Više informacija je dostupno u informativnom listu i na mapi koja opkazuje infrastrukturne investicione projekte.

Evropska komisija je najavila značajan paket za povezivanje, koji iznosi 194 miliona evra u okviru grantova, a koristi se ulaganjima od 500 miliona evra za sedam novih regionalnih projekata za poboljšanje transportnih i energetskih veza zapadnog Balkana sa EU. U paketu uključeni su četiri projekta koje je podnela Bosna i Hercegovina koja će se nastaviti čim se rješavaju otvorena pitanja vezana za fiskalni prostor i Bosna i Hercegovina potpisa ugovor o prometnoj zajednici.

Povezivanje ekonomija

Lideri Zapadnog balkana su se složili u vezi akcionog plana da razviju Regionalnu ekonomsku oblast kako bi učvrstili tržište od oko 20 miliona ljudi i tako provukli investiije i doprinele rastu i stvaranju novih radnih mesta. Ciljevi koje treba ostvariti tokom narednih godina takođe uključuju razvoj digitalnih tržišta, pametan rast, mobilnost iskusnih radnika i zajedničko priznavanje profesionalnih kvalifikacija u regionu. Komisija će podržati implementaciju ove inicijative sa paketom od 7 miliona evra za poboljšanje investicione klime, pametne strategije usavršavanja i Investicioni forum za Zapadni balkan. Forum, koji okuplja lokalne privredne komore, je svečano otpočeo svoj stalni sekretarijat koji će pomoći da se Regionalna economska oblast utemelji u konkretnim prilikama za kompanije u regionu.

O podršci privatnom sektoru, Evropska komisija je objavila 48 miliona dodatnih finansijskih resursa iz EU za Zapadnog balkana Programa za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog balkana (EDIF/ENIF), za koji se očekuje da podrži kompanije u regionu sa 250 miliona evra.

Povezivanje ljudi

Omladinski forum EU-Zapadni balkan, uz učešće Komesara Hana, je okupio više od 100 mladih lidera i predstavnika omladinskih organizacija iz Zapadnog Balkana i EU kako bi razgovarali o mobilnosti, inkluziji, preduzetništvu i učešću omladine. Zaključci sa Foruma su predstavljeni na samom Samitu i takođe će služiti kao osnova za Regionalnu kancelariju za saradnju mladih (RYCO/RKSM) kako bi se razvio njen program rada. Tokom Samita politički lideri iz regiona su ponovo potvrdili svoje posvećenje šemi razmene za mlade državne službenike iz Zapadnog balkana koja je pokrenuta na prošlogodišnjem samitu u Parizu i koji je siporučio veoma pozitivne rezultate.

Languages:
Editorial Sections: