European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Unapređenje saobraćajnih veza na Zapadnom Balkanu: Sredstvo za produbljivanje mira i pomirenje

Brisel, 12/07/2017 - 10:21, UNIQUE ID: 170712_22
Op-Eds

Op-Ed od strane komesarke Bulc o regionalnoj saradnji u oblasti saobraćaja između EU i Zapadnog Balkana, objavljen u dnevnom listu Koha ditore i na sajtu Kossev.info

Zapadni Balkan je region na koji sam izuzetno ponosna - ne samo zbog zajedničke istorije koju delimo u tom regionu, već zbog toga što je Zapadni Balkan mesto toplih ljudi i izvanredne prirodne lepote. Njegova strateška lokacija između EU i Azije znači da region Zapadnog Balkana ima ogroman potencijal. 

Oni koji su se usudili da pre dve ili tri decenije sanjaju imali su jasnu viziju za moju zemlju: prosperitetna Slovenija koja ima svoju ulogu u svetu, na čelu i u centru, vodeći primerom na evropskoj sceni. Malo ih je verovalo da će samo dvadeset godina posle nezavisnosti Slovenija naći svoje mesto za stolom u Briselu. Pa ipak, danas je to uveliko stvarnost. Slovenija je deo evrozone i ima jaku, rastuću ekonomiju. Na Kosovu postoje oni koji dele isti san. Van Kosova, takođe, postoje oni koji dele isti san i ja sam jedna od onih koji se usuđuju da sanjaju o svetloj budućnosti za Kosovo. 

Ubeđen sam da je najbolji način da se na Kosovu uvedu mir i prosperitet tesna saradnja sa drugim zemljama na Zapadnom Balkanu, kao i sa EU. Kao što je EU počela svoj život kao zajednica uglja i čelika, sa prekograničnom saradnjom, popločavajući put za mir i prosperitet, siguran sam da je najbolji način za Kosovo da radi rame uz rame sa svojim prvim susedima u sektorima koji su od zajedničkog interesa. Unapređenje saobraćaja jedan je od takvih sektora.

Naravno, u cilju unapređenja stvari za ceo region, neophodno je uspostaviti jasna osnovna pravila. Razumem da složena istorija ovog regiona znači da može biti teško ostaviti razlike iz prošlosti po strani. Pa ipak, ako će se životi običnih ljudi popraviti, neophodna su ulaganja u saobraćajne veze. U cilju privlačenja investicija koje su neophodne da se premosti razlika između Zapadnog Balkana i ostatka Evrope, izvesnost i stabilnost je preduslov. Takođe, od presudnog značaja je da se novac koji se troši u regionu troši mudro. To znači da se pokuša da se naprave prekogranični koridori i rešenja za povezivanje koja će služiti celom regionu.

EU je spremna i voljna da podrži ulaganja u region, i to čini već neko vreme. Jedan takav primer je doprinos EU u iznosu od 18,2 miliona evra za unapređenje železničkih veza između Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Kosova i Srbije.

Oduševljen sam što su svi partneri sa Zapadnog Balkana odlučili da se okupe i sarađuju u cilju unapređenja saobraćajnih veza u regionu, i sa ostatkom Evrope. To se ogleda u potpisivanju nečega što je poznato kao Zajednica ugovora o saobraćaju, što se dešava u Trstu ove sedmice. Ovo postavlja strukturu tako da se saobraćajna pravila i propisi mogu standardizovati, uskladiti sa standardima EU i omoguće veću povezanost i integraciju sa ostatkom evropske saobraćajne mreže. Privatne investitore privlače regioni koji pokazuju znakove stabilnosti i izvesnosti – to je jedan od najvažnijih aspekata potpisivanja ovog ugovora.

Unapređenje saobraćajnih veza znači da region može da izvozi na velika tržišta, privlači ulazne investicije u sektore pored saobraćajnog i poveća turističku delatnost, ali unapređene veze, takođe, pomažu da se ljudima na Kosovu malo olakša svakodnevni život.

Zadatak za Zapadni Balkan je jasan i isti je zadatak koji se EU zarekla da će izvršiti pre 60 godina: da izgradi jaka uzajamno zavisna društva na našem kontinentu tako da rat više nikada ne predstavlja otvorenu opciju. Da bismo imali dugotrajan mir, moramo da obezbedimo prosperitet. Da bismo imali prosperitet, moramo da obezbedimo odgovarajuće investicije. Nadam se da saobraćaj može da obavi svoj deo i inspirisana sam onim čemu sam do sada svedočila u regionu koji mi je toliko drag.

Languages:
רובריקות: