European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Kosovo i Evropska unija razgovarali o trgovini, industriji, carini i porezima u okvir SSP-a

Pristina, 06/04/2017 - 16:32, UNIQUE ID: 170406_24
Press releases

Dešavanja u trgovini, carina i poreza, industrije i slobodnog kretanja roba u proteklih godinu dana su razmatrana danas u Prištini od strane predstavnika Kosova i Evropske komisije.

Rasprava je održana u okviru 1. sastanka relevantnog Pododbora Sporazuma za stabilizaciju i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu u aprilu 2016. Godine. Komisija i Kosovo su se u svim oblastima saglasili oko značaja primene relevantnih prioriteta iz Evropske agende reforme i Programa ekonomske reforme, kao i preporuka iz Izveštaja Komisije o Kosovu za 2016. god.

Što se tiče trgovine, strane su razgovarale o trgovinskoj integraciji i trgovinskom bilansu sa glavnim trgovinskim partnerima Kosova. Kosovo je predstavilo stanje stvari u vezi sa pregovorima u okviru CEFTA, posebno u vezi sa problemima koji su nastali u toku pregovora i sprovođenjem sporazuma. U tom kontekstu, Komisija je pozdravila posvećenost decembra 2016 od strane ministara potpisnica CEFTA za produbljivanje regionalne ekonomske integracije, kao i da premijera zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu 16. marta 2017. da počnu da rade na predlog za zajednički pristup unapređenju ekonomske saradnje na Zapadnom Balkanu. Strane su se saglasile da redovno razmenjuju informacije o prijavi za status posmatrača u STO. Komisija je naglasila značaj toga da Kosovo usvoji zakone o merama zaštite za uvoz i o trgovini proizvodima od nafte i obnovljivim gorivima.

Što se tiče carine i poreza, Evropska komisija je naglasila značaj okončanja organizacione strukture Agencije za porez i carinu uzimajući u obzir isplativost procesa naplate poreza i kako bi obezbedilo postavljanje kadra i rukovodstva na položaje po zasluzi. Kosovo se saglasilo da će redovno objavljivati izveštaj o primeni Nacionalne strategije za suzbijanje neformalne ekonomije, pranja novca, finansiranja terorizma i finansijskog kriminala.

Što se tiče industrije i politike za MSP Evropska komisija je podsetila na potrebu da se izvrši prestrukturisanje KAUPP i dodatno razviju njeni kapaciteti kako bi se unapredio učinak u pogledu promovisanja i davanja podrške ulaganjima, privatnom sektoru i razvoju MSP. Kosovo je obećalo da će pripremiti pregled usluga podrške poslovanju na Kosovu i procenu potreba za razvoj istih, da će pripremiti procenu primene Kosovskog fonda za kreditno jemstvo i da će izraditi idejni dokument za zakon o turizmu.

Na kraju, što se tiče slobodnog kretanja robe, Kosovo je obećalo da će povećati kapacitet institucija i usvojiti zakone i administrativna uputstva, kako bi se poboljšao kvalitet infrastrukture u oblastima standardizacije, akreditacije, procene usklađenosti, metrologije i nadzora tržišta. Evropska komisija je podstakla Kosovo da obezbedi odgovarajuću podršku Nacionalnom savetu za nadzor tržišta kako bi se obezbedila dosledna primena relevantnih uredbi na celom Kosovu.

Pregled

 

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je okvir za administracije EU i Kosova da redovno razgovaraju o tehničkim i studijskim stvarima u vezi sa evropskom agendom.
  • Zasedanjima Odbora i pododbora za stabilizaciju i pridruživanje i pododborima predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje završava se zajedničkim usaglašavanjem propratnih mera koje će preduzeti kosovski organi vlasti. Zaključci sa zasedanja uskoro će biti dostupni na internet portalu Kancelarije EU na Kosovu/SPEU https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en. Sektorska zasedanja pododbora pokrivaju sedam oblasti, o pravosuđu, slobodi i bezbednosti; inovaciji, informacionom društvu, društvenoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i porezima; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravstvenoj zaštiti; poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, bezbednosti hrane; prevozu, životnoj sredini, energetici, regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim stvarima, statistici.   Dve posebne grupe pokrivaju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.
  • Na svakom zasedanju pododbora prati se rezultat Kosova po pitanju reformi i utvrđuje način na koji EU može da pomogne u tom procesu. Zasedanja, takođe, služe za davanje doprinosa za sastavljanje godišnjih izveštaja Evropske komisije. 

 

Za više informacija, kontaktirajte:

Kancelariju Evropske unije na Kosovu: Safet Kabashaj, 049 787 946

Ministarstvo za evropsku integraciju: Flamur Salihu, 044 344 210

Languages:
Editorial Sections: