Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Press and information team of the Delegation to RUSSIA

Head of Press and Information section 
Luca Eszter KADAR

Deputy Head of section
Nicolo GASPARINI