Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EU na Kosovu izražava zabrinutost zbog manjka transparentnosti u procesu izmene Zakona o RTK

Priština, 27/01/2017 - 14:30, UNIQUE ID: 170127_11
Press releases

EU na Kosovu izražava zabrinutost zbog manjka transparentnosti u procesu izmene Zakona o RTK, poziva na otvorenost za javne konsultacije

PRIŠTINA, 27. januar 2017. – Kancelarija EU na Kosovu/specijalni predstavnik na Kosovu izražavaju zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti u procesu izmene Zakona o Radio-televiziji Kosova (RTK) i usvajanjem predloga izmena od strane skupštinskog Odbora za medije bez prisustva javnosti i bez diskusije.

EU poziva Skupštinu da javnosti omogući da učestvuje u raspravi o izmenama, u skladu sa principima dobrog demokratskog upravljanja, Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Kosova i EU, kao i Planom evropskih reformi, koji ima ulogu mehanizma primene SSP.

EU pozdravlja činjenicu da su Vlada i Skupština Kosova, uprkos značajnom kašnjenju, ispoštovali odredbe Zakona o RTK iz 2012. godine u kome se navodi da će rešenje za finansiranje RTK biti nađeno pre svega kroz pretplatu i druge nezavisne izvore finansiranja (čl. 21).  Međutim, EU, koja nije imala uvid u zvaničnu kopiju predloga izmena i dopuna Zakona, je obaveštena da će državni budžet ostati značajan, ako ne i de facto primarni izvor finansiranja javnog emitera. Takav razvoj događaja bi, dugoročno, mogao onemogućiti uredničku i finansijsku nezavisnost RTK, posebno u situaciji kada se ne zna kako je uređena naplata takse za pretplatu.

EU stoga poziva Skupštinu, kao zastupničko telo građana, da stvori prostor gde bi javnost mogla da razgovara o ovom pitanju i u svakoj fazi pripreme izmena zakona o RTK

Ovo bi omogućilo da sve strane daju svoj doprinos procesu izmena kako bi promene dale Radio-televiziji Kosova mehanizme obavljanja svoje uloge nezavisno od bilo kakvih neprikladnih uticaja, a u korist naroda Kosova kome bi trebalo da služi.

Languages:
Urednički odeljci: