European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Šta je SSP?

11/01/2017 - 15:27
Xəbərlər

Sticanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji je složen proces koji se ne dešava preko noći.

Zemlja mora ispuniti određene striktne, ali fer kriterijume. EU je formirala poseban okvir koji se naziva Proces stabilizacije i pridruživanja sa ciljem pomoći državama na njihovom putu ka punopravnom članstvu. U središtu tog okvira je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Ovaj video će objasniti šta je zapravo SSP!

Languages:
Redaksiya Bölmələri:

Müəllif