Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Vreme je da se preuzme odgovornost

31/12/2016 - 00:00
Novosti

Kolumna za dnevne novine ,,Kosovo danas" (albanski: ,,Kosova Sot"), Natalija Apostolova, šefica Kancelarije EU/specijalna predstavnica EU

Nova godina je vreme za donošenje novih odluka kako bismo u nadolazećoj godini ostvarili pozitivne rezultate u pozitivnom duhu. Kako se približavamo 2017. godini, veoma je važno da se fokusiramo na dobre stvari i ljude koji su nam bliski srcu. Vreme je da se osvrnemo na godinu koja ostaje za nama, na ono što je dobro i šta je moglo da se uradi bolje.

Kao neko ko je došao na Kosovo pre samo četiri meseca, ja naravno ne mogu odraziti na sve ono što se ovde dogodilo tokom protekle godine. Međutim, nakon što sam upoznala mnogo ljudi, političara, predstavnika institucija, civilnog društva, poslovne zajednice i običnih građana, već mogu da zaključim da je Kosovo dinamično društvo sa velikim brojem izazova.

Počeću sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Kosova i EU, koji je u aprilu stupio na snagu. Uz pomoć SSP-a, Kosovo i EU su, po prvi put, uspostavili formalne odnose, što govori o jasnoj evropskoj perspektivi Kosova. Nakon primene, SSP će dovesti do veće konkurentnosti privatnog sektora na Kosovu, što će kao krajnji rezultat imati veći dohodak i otvaranje novih radnih mesta. SSP će postepeno uvoditi više standarde za zaštitu potrošača, što će dovesti do većeg stepena bezbednosti za potrošače na Kosovu. SSP će dovesti do veće konkurencije, što potencijalno može dovesti do nižih cena i većeg asortimana robe i usluga koje su na raspolaganju stanovništvu Kosova. Poslovno okruženje će postati predvidljivije, uz veći stepen sigurnosti za domaće i strane investitore. Očekuje se da će to dovesti do stvaranja novih radnih mesta na Kosovu. Plan evropskih reformi (PER) koji je nedavno pokrenut je način pokretanja primene SSP-a. To pokazuje našu stalnu posvećenost evropskom putu Kosova.

Nastaviću sa radom na viznoj liberalizaciji, što je nešto što građani Kosova željno iščekuju. Uprkos činjenici da je Evropska komisija dala preporuku da se liberalizuje vizni režim sa Kosovom i uprkos očekivanjima i nadanjima ljudi, nažalost, kosovski lideri nisu ispunili dva preostala kriterijuma oko kojih je postignuta saglasnost još 2012. godine: privođenje kraju procesa demarkacije sa Crnom Gorom i evidentna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.  To je nešto na šta bi kosovski lideri trebalo da obrate pažnju kako bi se ovo pitanje brzo rešilo u interesu naroda Kosova.

Još jedna stvar na koju se moramo osvrnuti kada govorimo o političkom okruženju na Kosovu jeste izveštaj za 2016. godinu, koji je pokazao da je u celokupnom kosovskom društvu došlo do tek neznatnog napretka. Ekonomija, zdravstvo, pravosuđe, obrazovanje, sloboda izražavanja itd. bi mogli biti poboljšani. Nedavni rezultati PISA istraživanja, koji su pokazali loš učinak učenika sa Kosova, su razlog velike zabrinutosti. Pošto sam i sama roditelj, to u potpunosti razumem. Roditelji žele dobro obrazovanje za svoju decu, a to vide kao ulaganje u budućnost. Oni žele da njihova deca imaju bolje šanse na tržištu rada i da imaju veštine koje mogu odgovoriti na izazove savremenog društva.

Nadam se da će ovo biti poziv za buđenje za sve donosioce odluka kako bi svoj rad usmerili na ono što je bitno za narod Kosova: više radnih mesta i bolja radna mesta; obrazovanje koje će obezbediti stabilnu budućnost mladih na Kosovu; društvo sa manjim stepenom tolerancije korupcije i kriminala. Sve to će omogućiti da najbolji i najpametniji napreduju i dobiju poslove na osnovu jasnih kriterijuma.

Govoriću kratko i o pitanju kvaliteta vazduha: Kada vidite izveštaje u kojima se navode visoki nivoi zagađenja vazduha, kao što je to bio slučaj u proteklim danima, nemoguće je ne zabrinuti se. Svi želimo da živimo u čistoj i stabilnoj životnoj sredini, da pijemo čistu vodu i dišemo čist vazduh.

Sve ovo su ključne stvari u životu svakog od nas. Upravo su to pitanja koja Vlada mora razmatrati kao prioritetna i mora ih ozbiljno uzeti u razmatranje.

Kosovo ima jasnu evropsku perspektivu. Poreski obveznici EU su nedavno dali 78 miliona evra kroz IPA (instrument pretpristupne pomoći) fondove kako bi se pružila podršku narodu Kosova u procesu otvaranja radnih mesta, ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine, borbe protiv korupcije i boljeg upravljanja na Kosovu. Kosovo sada mora imati konkretne rezultate. Kosovo mora osigurati da demokratske institucije funkcionišu, počevši od Skupštine.

Mnogo toga može biti ostvareno uz zajednički cilj, dobro vođstvo i uz dovoljno političke volje kako bi se Kosovo učinilo boljim, bezbednijim i pravednijim mestom za sve. Svaljivanje krivice na druge ne služi nikakvoj svrsi, niti je način napretka. Vreme je da svi preuzmu svoj deo odgovornosti i interese naroda Kosova stave na prvo mesto.  

To bi bila moja poruka za 2017. godinu. Želim vam svima bolju, zdraviju i uspešniju novu godinu!

Languages:
Urednički odeljci: