Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Evropska komisija daje 70,5 miliona evra Kosovu

Bruxelles, 29/12/2016 - 23:30, UNIQUE ID: 161229_6
Press releases

„EU je najveći partner, investitor i donator Kosova i ova nova dodela sredstava iznova potvrđuje posvećenost EU evropskom putu Kosova“, rekla je šefica Kancelarije EU/SPEU Natalija Apostolova.

Evropska komisija je usvojila Program za Kosovo za 2016. god. u kom je izdvojila 70,5 miliona evra kao vid podrške evropskom putu Kosova. U sklopu Programa mera za Kosovo za 2016. godinu, podrška će biti obezbeđena za sledeće sektore: demokratija i upravljanje, vladavina prava i osnovna prava, konkurentnost i inovacija, i politika obrazovanja, zapošljavanja i socijalna politika.

„EU je najveći partner, investitor i donator Kosova i ova nova dodela sredstava iznova potvrđuje posvećenost EU evropskom putu Kosova“, rekla je šefica Kancelarije EU/SPEU Natalija Apostolova.

„Pomoć EU je dovela do stvaranja na hiljade radnih mesta na Kosovu i do poboljšanja kvaliteta života naroda Kosova u mnogim segmentima, uključujući privredni razvoj, infrastrukturu, podršku za MMSP, podršku za poljoprivrednu proizvodnju, vladavinu prava, ljudska prava i borbu protiv korupcije“, rekla je Apostolova.

Glavni cilj mera u oblasti demokratije i upravljanja je da se dodatno podrži integracija Kosova u globalnoj ekonomiji i ojača uloga administracije Kosova u promovisanju socio-ekonomskog razvoja u trgovini, slobodnom kretanju robe i usluga i jačanju sektorskog približavanja u skladu sa obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Pored podrške primeni SSP, finansijska pomoć za 2016. god. ima za cilj da pomogne i oko primene Evropske agende reforme, koja je pokrenuta nedavno.

Mere u sektoru vladavine prava i osnovnih prava doprineće stabilnom multietničkom društvu na Kosovu tako što će se omogućiti normalni uslovi života i trajna integracija raseljenih lica u kosovsko društvo.

Mere u sektoru politike obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike imaju za cilj da se unapredi upis i inkluzija dece u predškolsko obrazovanje, te da se poboljša kvalitet predškolskog i osnovnog obrazovanja prema Strateškom prosvetnom planu Kosova 2017-2021.

Ova finansijska koverta od 70,5 miliona obuhvata program neposredne podrške budžetu, a koji doprinosi primeni paketa reformi na Kosovu: naime za razvoj i koordinaciju politike, kao i za osavremenjivanje javne uprave.   

Ova sredstva su deo finansijskog doprinosa u iznosu od 645 miliona evra koji je EU dala Kosovu u periodu između 2014. i 2020. god. Kosovo je korisnik pomoći EU i u sklopu programa IPP II koji se primenjuje u više zemalja, a kojim se obezbeđuje finansijska podrška na regionalnom nivou. Za ovu pomoć potrebno je da organi vlasti pokažu stalnu posvećenost unapređenju oblasti dobrog upravljanja i vladavine prava.

Languages:
Urednički odeljci: