Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Ekipi i shtypit dhe informacionit i Delegacionit të BE-së në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Press and Information

Numri i telefonit: 

(+389) 2 3248 500